Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

ISS Palveluiden asiakaskunta koostuu yrityksistä ja yhteisöistä kaikilla toimialoilla, pienistä suuriin. ­Palvelumalli on sovitettu eri toimialojen ja asiakaskokojen mukaisesti. ISS on palveluyritys, jonka toiminnan keskiössä on asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen parhaalla mahdollisella tavalla.


Asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtäminen on ISS:lle yhtä tärkeää kuin asiantuntijuus omissa palveluissa – vain näin ISS voi tarjota parhaan palveluratkaisun. ISS on huippuosaaja jokaisella erillisellä palvelualueellaan, joista rakennetaan aina asiakaslähtöinen ratkaisu. Isonkin asiakkaan tarpeita vastaava kokonaispalveluratkaisu voidaan luoda yhdistämällä kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi; juuri sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka joustaa ja elää asiakkaan muutosten mukana. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja yhteisöjä palvellaan ISS Direct -palveluilla.

ISS on huippuosaaja jo­kaisella palvelualueel­laan, joista rakennetaan aina asiakaslähtöinen ratkaisu.

ISS:n asiakkuusjohtaminen noudattaa arvontuottomallia. Asiakkaalle kootaan sopivat ratkaisut ISS:n konseptien mukaisista peruspalveluista, joihin liitetään asiakkaan toimintaan liittyvät erityispiirteet. ISS huolehtii, että palveluratkaisua on toteuttamassa oikea määrä henkilöstöä oikealla osaamisella varustettuna. Hyvällä esimiestyöllä varmistetaan henkilöstön tyytyväisyys. Kun palvelu tuotetaan asiakkaalle sovitun mukaisesti hyvällä palveluasenteella, voi asiakas olla tyytyväinen lopputulokseen ja pysyä ISS:n asiakkaana. Palveluratkaisua kehitetään yhdessä ja asiakas voi lisätä palveluita ISS:n tuotettavaksi. ISS puolestaan huolehtii omasta tehokkaasta toiminnastaan.

ISS:n arvontuottomalli

Arvontuottomalli

ISS Palveluiden henkilöstö työskentelee läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa heidän toimitiloissaan. ISS on läsnä asiakkaiden arjessa vastaten työntekijöiden terveellisestä, viihtyisästä ja turvallisesta työympäristöstä. ISS etsii ratkaisuja, jotka parhaiten sopivat asiakkaiden tarpeisiin ja organisaatioihin. ISS haluaa varmistaa toiminnan tehokkuuden, tuottavuuden ja luotettavuuden oikein mitoitettujen kokonaisuuksien avulla.

ISS on läsnä asiakkaidensa arjessa.

ISS kehittää jatkuvasti uusia, koko alaa hyödyttäviä palveluratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on pitkäjänteinen kumppanuus asiakkaiden kanssa perinteisen palvelutuottamisen sijaan.

ISS Palveluiden palveluratkaisut kattavat kiinteistön koko elinkaaren suunnittelusta ja rakennuttamisesta ylläpito- ja tukipalveluihin eri toimialasegmenteissä. Siivous-, kiinteistön ylläpito- ja turvallisuuspalveluita tuotetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Kussakin erillisessä palvelussa etsitään asiakkaalle parhaiten sopiva ratkaisu.

Lue lisää ISS:n palveluista

IFS (Integrated Facility Services) -ratkaisun hyöty yritykselle saadaan aikaan sillä, että erilliset kiinteistö- ja toimitilapalvelut yhdistetään optimaaliseksi, asiakaslähtöiseksi palvelukokonaisuudeksi. Silloin motivoitunut palvelutiimi voi keskittyä kokonaisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Hyvin suunnitellut työnkulut parantavat sekä asiakkaan henkilökunnan että palvelutyöntekijöiden työtyytyväisyyttä ja palvelun laatua. Jokaisella tiimin jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä ja tiimin työn asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

Jokaiselle asiakkaalle luodaan räätälöity palvelukokonaisuus.

ISS Palvelut käyttää asiakkuuksissa palvelumuotoilun keinoja, jotta ymmärretään asiakkaan työntekijöiden tai asiakkaiden tarpeet. ISS:lle on tärkeää, että palveluiden avulla parannetaan asiakkaan henkilöstön tyytyväisyyttä ja tehokkuutta sekä asiakkaan tyytyväisyyttä. Asiakkaan kanssa yhdessä tehtävissä työpajoissa ja kehityspalavereissa kasvatetaan yhteistä ymmärrystä palveluiden avulla saavutettavista hyödyistä asiakkaan toiminnassa. Esille nousevat usein turvallisuutta ja työhyvinvointia koskevat näkökulmat, joiden avulla parannetaan sekä asiakkaan että ISS:n henkilöstön hyvinvointia.

Yhteistyöllä parempaa tuottavuutta

ISS:n kunnossapidon työnjohtaja Lare Luukkonen tiimeineen pitää Fazerin keksitehtaalla tuotantolinjan kunnossa.

ISS:n kunnossapidon työnjohtaja Lare Luukkonen tiimeineen pitää Fazerin keksitehtaalla tuotantolinjan kunnossa. Kuva: Kari Hautala /Otavamedia.

ISS Palveluiden asentajien ja Fazerin tehtaan omien työntekijöiden yhteinen ­kehitysidea nosti keksilinjan tuotantokapasiteettia.

– Meillä on käytössä jatkuvan kehittämisen periaate. Kannustamme työntekijöitä etsimään ratkaisuja havaittuihin ongelmiin, taustoittaa tehdaspäällikkö Mikko ­Vasamo.

Keväällä 2015 Fazerilla pidettiin sisäinen Vuoden parannuskilpailu.

Palkitun kehitysidean avulla tuotantolinjan tuotantokapasiteettia saatiin nostettua yhden tuotteen osalta peräti 70 prosentilla.

– Olimme jääneet jälkeen sokerikuorrutettujen keksien tuotantolinjalle asetetuista tuottavuustavoitteista. Halusimme löytää keinoja saada linjan toiminta kustannustehokkaammaksi ja hävikki pienemmäksi, Vasamo kertoo.

Kilpailun jaetulle ensimmäiselle sijalle pääsi tuotannon kunnossapidosta vastaavien ISS:n asentajien, tuotannon työntekijöiden sekä keksitehtaan työntekijöiden yhdessä ideoima kehitysehdotus. Tutkimalla koko tuotantolinjan tiimi löysi kohteita, joita parantamalla saatiin parannettua koko linjan luotettavuutta ja tehokkuutta.

– Palkitun kehitysidean avulla tuotantolinjan tuotantokapasiteettia saatiin nostettua yhden tuotteen osalta peräti 70 prosentilla. Näin suuri kapasiteetin nousu tuo meille merkittävää taloudellista etua ja säästöjä myös energiakuluihin, Vasamo sanoo.

– Tuotannon kunnossapidosta vastaavat ISS:n asentajat ovat kokeneita ammattilaisia, jotka ovat tehneet yhteistyötä tehtaan työntekijöiden kanssa jo pitkään. Olemme erittäin tyytyväisiä heidän työhönsä.

– ISS:ssä toimitaan ja kehitetään omaa työtä asiakaslähtöisesti. Haluamme ­tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, sanoo ISS:n asiakkuusjohtaja Niko Perttula.

– Kun tuotannon kunnossapidon asentajat otetaan mukaan yrityksen sisäiseen kehitystyöhön, syntyy parhaimmillaan tuntuvaa taloudellista hyötyä, Perttula ­summaa.

Lähteet:
ISSue 17.6.2015 & TöISSä 2/2015

Päivystys pelaa Cembritin tehtaalla

Juha Leppänen ja Tomi Engblom

Juha Leppänen ja Tomi Engblom palaveeraavat päivittäin ”lennossa” – milloin kahvitauolla, milloin taas tuotantotiloissa liikkuessaan. Kuva: Milla von Konow.

Kuitusementtilevyjä Lohjalla valmistava Cembrit Production Oy päätti kohentaa tehdaskunnossapitonsa tasoa. Yhtiö haki kumppanin, joka pystyy tarjoamaan paikan päällä kaikki sen oman ydinosaamisen ulkopuoliset palvelut.

– Aiemmin meillä oli suuria ongelmia muun muassa huollon huippusesonkien ­hoidossa. Vuosihuoltojen yhteydessä meidän oli täydennettävä omaa pientä huolto-­organisaatiotamme jopa viidestä eri firmasta. Nyt kaikki hoituu yhdellä ­sopimuksella, Cembritin tuotantopäällikkö Juha Leppänen perustelee.

Strateginen kumppanuus hyödyttää molempia osapuolia.

Kyse on strategisesta kumppanuudesta. Siitä osoituksena kaikki ISS:n ammattilaiset työskentelevät kokoaikaisesti Cembritin tiloissa. Aiemmasta poiketen vähintään yksi sähkömies on aina paikalla.

– Päädyimme tähän ratkaisuun, koska kumppanimme tuotannossa on paljon eri-ikäistä konekantaa. Eri koneiden ja laitteiden yhteensovittaminen vaatii paljon sähkö- ja automaatio-osaamista, jotta kaikki toimii mahdollisimman häiriöttömästi, perustelee ISS:n asiakkuuspäällikkö Tomi Engblom.

Sopimus sisältää kiinteistöhuollon, siivouksen ja sähkö-, automaatio- sekä mekaanisen kunnossapidon palvelut.

– Cembritin vaativassa tuotannossa korostuu tekninen osaaminen. Meiltä on täällä työnjohdon lisäksi toistakymmentä sähkö-, automaatio- ja mekaanisen kunnossapidon osaajaa sekä kaksi siivoojaa, Engblom kertoo.

Kumppanuussopimuksen myötä cembritiläisten omaa aikaa ei kulu satunnaisesti tarvittavien ammattilaisten, vaikkapa putkiasentajien, hankkimiseen.

– ISS hoitaa kaiken tällaisenkin, eli kiinteä kunnossa- ja ylläpitohenkilöstö saa aina tarvittaessa täydennystä. Myös omiin kone- ja laiteinvestointeihimme olemme saaneet arvokasta ja asiantuntevaa apua kumppaniyritykseltämme, Leppänen kertoo.

lähde: ISSue 16.9.2015

Tehokasta turvallisuutta

ISS:n asiakasvastaava Joona Leskinen ja Stora Enson suojelupäällikkö Hannu Koistinen

Olemme yhtä tiimiä, sanovat ISS:n asiakasvastaava Joona Leskinen ja Stora Enson suojelupäällikkö Hannu Koistinen. Kuva: Pentti Vänskä.

Stora Enson Varkauden tehtaalle haluttiin saada yhden yhteistyökumppanin tuottama turvallisuusratkaisu. ISS Palveluiden asiakasvastaava Joona Leskinen ja Stora Enson suojelupäällikkö Hannu Koistinen kertovat, kuinka palvelu syntyi.

Miksi ISS?

Koistinen: ISS on valtakunnallinen toimija, jolla on laajaa ammattitaitoa ja osaamista, monipuolisia palveluita sekä kokemusta teknisistä ratkaisuista että niiden huoltamisesta. ISS pystyi täyttämään kaikki toiveemme.

Mitä palvelu sisältää?

Leskinen: Siihen kuuluvat turvallisuusvalvomon palvelut, kulunvalvonta, vieraiden vastaanotto, operatiivinen vartiointi ja pelastus- ja hälytystoimen alkutoimiin osallistuminen. Lisäksi valvomme ajonopeuksia ja alueen työturvallisuusasioita sekä hoidamme työkykypuhallutuksia.

Pystymme reagoimaan nopeasti poikkeustilanteisiin ja mietimme jatkuvasti asiakkaan puolesta, mitä voisimme tehdä paremmin.

Mitä erikoisosaamista paperi- ja puumassateollisuudessa toimiminen vaatii?

Koistinen: Kaiken keskiössä on työturvallisuus, joten koulutuksen, riskienhallinnan ja suunnittelun roolit korostuvat. Keskeytyksiin ei ole varaa, ja prosessin on pyörittävä läpi vuorokauden.

Leskinen: Henkilöstömme pitää olla oma-aloitteista, motivoitunutta ja sietää ­paineita. Painotamme myös sitoutumiskykyä.

Miten palvelu toimii?

Koistinen: Kaikki toimii hyvin – palvelu pelaa ja turvallisuusasiat on hoidettu ­sovitusti.

Miten kuvailisit yhteistyötä?

Koistinen: Meillä on hyvä luottamussuhde, olemme yhtä tiimiä. Kaikkien on oltava motivoituneita ja kehityshaluisia. Myös tiedonkulku on tärkeässä roolissa.

Mitä lisäarvoa ISS tuo?

Leskinen: Pystymme reagoimaan nopeasti poikkeustilanteisiin ja mietimme jatkuvasti asiakkaan puolesta, mitä voisimme tehdä paremmin.

Koistinen: ISS:llä on halu jatkuvaan kehittymiseen – saamme heiltä muun muassa tietoa turvallisuusalan uusista teknologisista innovaatioista ja kehitystyöstä.

lähde: ISSue 12.11.2015

Kiinteistöpalvelut yhdeltä luukulta

Jani Hakkarainen (vas.) ja Anssi Puustinen (oik.)

Yhteistyö on tuonut ratkaisuja moniin keskeisiin ongelmiin, toteavat Jani Hakkarainen (vas.) ja Anssi Puustinen (oik.). Kuva: Salama Oy.

Yhden luukun periaatteella toimivat kiinteistöpalvelut tekevät työnteosta jouhevaa Abloyn lukkotehtaalla Joensuussa. Yhteistyö ISS Palveluiden kanssa on poikinut merkittäviä säästöjä muun muassa energiankulutukseen.

Tehtaan siivouksesta, kiinteistön huollosta ja ylläpidosta, energianhallinnasta ja turvapalveluista huolehtii yksi tiimi. Tiimin taustalla on ISS:n kokonaispalveluratkaisu, jossa tukipalveluita johdetaan yhtenä kokonaisuutena.

Kokonaispalveluratkaisu selkeyttää ja helpottaa toimintaa. Abloyn strateginen ostaja Juha Ratilainen on ratkaisuun tyytyväinen.

– Kustannuspaineista huolimatta olennaista ei ole pelkästään hinta, vaan kokonaisuus, jonka hallitsemiseksi yhden luukun periaate tuo kiistattomia hyötyjä, Ratilainen huomauttaa.

Strateginen kumppa­nuus ISS Palveluiden kanssa on poikinut merkittäviä säästöjä.

Yhteistyö on tuonut ratkaisuja moniin keskeisiin ongelmiin. Lukkotehtaalla pystyttiin esimerkiksi pienentämään energiakulutusta ISS wise -energiahallintapalvelun avulla.

– Energiahallintapalvelun avulla havaittiin, että pintakäsittelyn vedenkierrossa meni lämpöä hukkaan, Ratilainen muistelee.

– Havainnon pohjalta vaihdoimme vedenkierron sähkön sijaan kaukolämmöllä toimivaksi. Rahaa säästyy, koska kaukolämpö on noin 30 prosenttia halvempaa, Abloyn tehdaspalvelupäällikkö Jouko Rummukainen lisää.

Ratilaisen mielestä ISS on huomioinut tehtaan tarpeet hyvin. Tämä näkyy palveluvalikoimaan lisätyissä turvallisuuspalveluissa.

ISS:n kokonaispalveluratkaisuista ja liiketoimintaprojekteista vastaava johtaja Markku Raatikainen kuvaa laajentunutta yhteistyötä strategiseksi kumppanuudeksi, johon kuuluvat saumattomat kokonaispalveluratkaisut.

lähde: ISSue 18.5.2015

Yhteistyö ravistelee toimintamalleja

Jasmin Vallin

ISS:n Finnar-tiimiin kuuluva ylivartija ja osa-aikainen työvuorosuunnittelija Jasmin Vallin kokee muutoksen tuovan joustavuutta asiakkaan suuntaan ja tehokkuutta omaan tekemiseen.

ISS Palvelut luo Finnairille uudenlaista palvelumallia, joka tukee Finnairin ­strategiaa ja joustaa tarpeiden muuttuessa. ISS ja Finnair solmivat kattavan ­kokonaispalvelusopimuksen kesäkuussa 2015.

ISS yhdistää erilliset kiinteistö- ja toimitilapalvelut saumattomaksi ­kokonaisuudeksi. Tavoitteena on tehokas ja jatkuvasti kehittyvä palvelutuotanto.

– Haluamme yhdessä ISS:n kanssa ravistella kiinteistö- ja toimitilapalveluiden ­perinteisiä toimintamalleja ja -tapoja. Emme ole ostaneet pelkästään täysin valmiita tuotteita, vaan sopimukseen sisältyy myös palveluiden kehittämistä, apulaisjohtaja Pekka Kuosmanen Finnairin Facility Teamista kertoo.

ISS yhdistää erilliset kiinteistö- ja toimitilapalvelut saumattomaksi ­kokonaisuudeksi.

ISS:n Finnairin tiimiin kuuluvien toimenkuvat muuttuvat monipuolisemmiksi ja työn tekemisen tavatkin uudistuvat.

– Sekä esimiehet että työntekijät ovat ottaneet vastuuta uusista asioista. Siivouspuolen esimies on saanut vastuulleen myös turvallisuuspalvelut ja uusiin toimenkuviin kuuluu turvatarkastaja–puutarhuri, asiakkuuspäällikkö Sanna Jordman ISS Palveluista kertoo.

ISS:n Finnair-tiimi käy läpi paitsi palvelukuvauksia ja töiden jakamista, myös ­rakentaa kohdekohtaisia tuotantotiimejä. Johto ja henkilöstö etsivät yhdessä ­vastauksia siihen, miten asiat saadaan sujumaan.

– Meillä on kokemusta tästä yrityksenä ja työntekijöitä, joilla on kykyä kehittää osaamista eri alueille. Muutos on suuri ja vaatii kaikilta uudenlaista tiimiasennetta. Sitä, että tajuaa olevansa osa suurempaa yhteisöä ja että on valmis auttamaan muita, Jordman kuvailee.

lähde: ISSue 16.9.2015

Asiakas palkitsi hyvästä työstä

Anna Tapio ja Jeff Gravenhorst

Tero Lautiainen (vas.) toimii kiinteistönhoitajana asiakkuudessa. Kiinteistönhoitaja Iikka Korhonen tuli hänen avukseen ratkaisemaan ongelmaa. Kuva: Risto Hämäläinen.

Mikkelin Sotka- ja Asko-liikkeissä koettiin vielä viime kesän kynnyksellä harmistuksen tunteita. Jäähdytinlaitteiden kondenssivesi oli valunut neljättä kesää peräkkäin konehuoneen seinä- ja lattiarakenteisiin, siivoushuoneeseen ja jopa myymälän puolelle.

– Imuroin päivittäin kondenssiveden pois konehuoneesta ja aloin pohtia, onko tähän olemassa muuta ratkaisua, ISS:llä kiinteistöhoitajana työskentelevä Tero Lautiainen kuvailee.

Asiakas oli niin tyytyväinen, että halusi palkita Teron ja Iikan lahjakorteilla liikkeisiinsä.

Tero otti asian puheeksi kollegansa Iikka Korhosen kanssa. Ratkaisu oli yksinkertainen: viemäriosan asentaminen paikalleen.

– Kondenssiveden imurointiin oli käytetty varmasti tuhansia euroja aiempina vuosina, samoin kuin kuivatuksiin syksyisin. Asensimme paikalleen viemäriosan, joka esti vedenpaisumuksen, Tero ja Iikka kuvailevat.

Indoor Oy oli niin tyytyväinen, että halusi palkita Teron ja Iikan lahjakorteilla liikkeisiinsä.

lähde: TöISSä 2/2015

Asiakkaan vastuullisuusasioiden edistäminen on keskeisessä asemassa ISS:n palveluissa. Niitä ja toimintamalleja kehitetään asiakkaan parhaaksi. Henkilöstö ideoi myös omassa työssään parhaita tapoja toimia. Vuonna 2015 järjestettiin toistamiseen sisäinen parhaiden käytäntöjen IdISS-kilpailu. Yksi palkituista ehdotuksista liittyi laatu- ja työturvallisuuskiertojen yhdistämiseen. Kilpailu on osoittanut, että työturvallisuus- ja ympäristöasiat ja niihin panostaminen koetaan ISS:läisten ja asiakkaiden keskuudessa tärkeänä osana asiakaslähtöistä ja jatkuvasti kehittyvää palveluliiketoimintaa.

Ympäristöasiat ovat tärkeä osa asiakas­läh­töis­tä palveluliiketoimintaa.

4.2.1 Asiakkaan ympäristövastuullisuuden tukeminen

Ympäristövastuullisuus on keskeinen osa päivittäistä toimintaa ISS Palveluissa. ISS:llä on sitouduttu toiminnan ympäristövaikutusten jatkuvaan ehkäisemiseen ja vähentämiseen. Jatkuvan parantamisen työkaluna toimii valtakunnallisesti sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. ISS:n tavoitteena on tukea asiakasta ympäristötavoitteiden saavuttamisessa energia- ja ekotehokkuuspalveluilla.

Kiertotalouden edistäminen, kiinteistöjen energiatehokkuus ja olosuhteiden hallinta ovat keskeisiä painopistealueita asiakaskohtaisissa palveluratkaisuissa. Konkreettiset tulokset näkyvät energian ja veden kulutuksessa, päästöjen vähentymisenä sekä jätteiden kierrätyksen kehittymisessä.

40 % Kiinteistöt muodostavat 40% Suomen energiankulutuksesta.

Monipuoliset energianhallintapalvelut asiakkaiden käytettävissä

Kiinteistöt muodostavat lähes 40 prosenttia Suomen energiankulutuksesta sekä kasvihuonekaasupäästöistä. Kiinteistökannan uusiutuminen on hidasta, joten toimenpiteet olemassa olevien kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämiseksi ovat välttämättömiä. Ammattimainen kiinteistöjen ylläpito ja käyttö muodostavat perustan kiinteistöjen energia- ja ekotehokkuudelle, arvon säilymiselle ja optimaalisille olosuhteille kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa.

ISS:n palveluvalikoima kattaa monipuolisesti energiatehokkuuteen liittyviä ratkaisuja, joilla asiakkaiden kiinteistöjen energianhallintaa voidaan parantaa ja vähentää syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Alkuvuodesta 2015 ISS panosti uudesta energiatehokkuuslaista viestimiseen ja järjesti siihen liittyviä asiantuntijawebinaareja asiakkaille.

ISS:n palveluvalikoima kattaa monipuolisesti energiatehokkuuteen liittyviä ratkaisuja.

ISS wise -palvelu tarjoaa asiantuntemusta asiakkaan kiinteistökannan energian- ja olosuhteiden hallintaan

ISS wise -palvelu tuo tehokkuutta ISS:n asiakkaiden kiinteistöjen energian käyttöön ja olosuhteiden hallintaan. ISS wise on kiinteistön energianhallintapalvelu, joka muodostuu kiinteistönhoitajan päivittäisestä työstä asiakaskohteessa, energianhallintakeskuksen etävalvonnasta sekä taloteknisten erikoisosaajien ammattitaitoisesta kiinteistön ylläpidosta. Energianhallintapalvelulla otetaan kokonaisvastuu asiakkaan kiinteistön toimivuudesta, viihtyisyydestä ja energiatehokkuudesta, mistä hyötyvät niin kiinteistön käyttäjät kuin omistajat.

Kiinteistön käyttäjille palvelu merkitsee hyviä työskentelyolosuhteita, viihtyisyyttä sekä turvallisuutta, sillä palvelun kulmakivenä on olosuhteiden hallinta. Kiinteistönomistajat hyötyvät ISS wise -palvelusta energiansäästön tuoman kustannussäästön lisäksi kiinteistön säilyttäessä arvonsa sekä hallinnoinnin helpottuessa.

Keskitetty valvonta suitsii energiahukan

Etähallintakeskuksen ammattilaiset valvovat 24/7

Etähallintakeskuksen ammattilaiset valvovat 24/7, että palveluun kytkettyjen kiinteistöjen automaatiojärjestelmät ja kiinteistötekniset laitteet toimivat moitteettomasti. Kuva: Pentti Vänskä.

Valtionkiinteistöjä hallinnoiva Senaatti-kiinteistöt on hyödyntänyt ISS:n Energianhallintakeskuksen palveluita jo pitkään. Nyt etävalvonta ulotetaan lähes kaikkiin merkittäviin kiinteistöihin ympäri Suomea.

– Lähes 90 prosenttia Itä-Suomen alueella sijaitsevista kiinteistöistä, jotka ovat ISS:n ylläpitämiä, on jo liitetty Energianhallintakeskuksen etähallintaan, Senaatti-kiinteistöjen talotekniikan asiantuntijana Timo Keskikuru laskeskelee.

Senaatti-kiinteistöjen Energianhallintakeskuksen palveluista saamat kokemukset ovat hyviä.

ISS valvoo Senaatti-kiinteistöjen omistamien kiinteistöjen lämmitystä, jäähdytystä, ilmanvaihtoa ja muita elintoimintoja Energianhallintakeskuksesta käsin. Valvonnan kohteina on muun muassa yliopistokiinteistöjä, virastotaloja, toimistorakennuksia, museoita ja tutkimuslaitoksia.

– Kiinteistöt Kuopion ja Joensuun alueella liitettiin keskitetysti etähallintapalveluun jo vuonna 2004. Vuosina 2011–2013 ratkaisu päätettiin laajentaa koskemaan valtakunnallisesti kaikkia ISS:n kokonaispalveluratkaisun piiriin kuuluvia kiinteistöjämme, Keskikuru kertoo.

Senaatti-kiinteistöjen Energianhallintakeskuksen palveluista saamat kokemukset ovat hyviä. Se on liittämässä etähallintaan kaikki merkittävimmät kohteensa.

– Pikku hiljaa valvonnan piiriin tulevat varmaan kaikki vankilakohteemme. Museokohteista Olavinlinnan siirtämistä Energianhallintakeskukselle ollaan myös valmistelemassa, Keskikuru listaa.

LÄHDE: ISSue: 25.2.2015


ISS wise -palvelun avulla asiakkaat ovat säästäneet lämmityskustannuksista jopa 30 prosenttia. Pelkillä toimintatapojen ja käyttötottumusten muutoksella tästä on mahdollista saavuttaa 15 prosenttia.

ISS:n Energianhallintakeskuksessa työskentelee kymmenkunta talotekniikka-alan ammattilaista diplomi-insinööristä rakennusautomaatioasentajaan. He valvovat 24/7, että palveluun kytkettyjen kiinteistöjen automaatiojärjestelmät ja kiinteistötekniset laitteet toimivat ja että lämmön, sähkön ja veden käyttö on optimaalista. Energiaa kuluu vähemmän ja kustannussäästöjä syntyy. Tehokkaalla talotekniikalla kutistetaan samalla kiinteistön hiilijalanjälkeä.

ISS:n ammattilaiset ovat jo yli 10 vuoden ajan valvoneet satojen suurten kiinteistöjen rakennus­automaation toimivuutta ISS:n Energian­hallinta­keskuksessa.

Toiset 15 prosenttia saavutetaan investoinneilla, jotka maksavat itsensä takaisin alle kymmenessä vuodessa. Sähkökuluista on mahdollista säästää jopa 15 prosenttia. Palvelun ensimmäisinä vuosina saavutetaan keskimäärin suurimmat säästöt kohteen energiankulutuksessa, mutta myös pitkään ISS wise -palvelun piirissä olevissa asiakkuuksissa saavutetaan säästöjä.

Säästöjä tarkalla kiinteistönhoidolla

Etähallintakeskuksen ammattilaiset valvovat 24/7

Hyvien tulosten takana on pitkä ja vuorovaikutteinen yhteistyö, sanovat kauppakeskus Jumbon kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro (edessä), ISS Palveluiden asiakkuusjohtaja Jouni Haverinen (keskellä), ja Jumbon kiinteistöpäällikkö Hannu Hirvonen (viimeisenä rivissä). Kuva: Tommi Tuomi.

Vastuullisuus ympäristöasioissa on yksi kilpailutekijä kauppakeskukselle.

– Kauppakeskuksen omistajat sekä tilojamme vuokraavat liikkeet odottavat meiltä aktiivista otetta ympäristöasioissa, kauppakeskus Jumbon kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro toteaa.

Tärkeätä on myös saada aikaan kustannussäästöjä, sillä ylläpitokulut on pidettävä kurissa.

– Energian hinta ei halpene, mutta toisaalta sen kulutuksesta on ollut helpoin leikata heikentämättä asiakkaiden tai liikkeissä työtä tekevien viihtyvyyttä, kauppakeskus Jumbon kiinteistöpäällikkö Hannu Hirvonen huomauttaa.

Jumbon sähkönkulutus on pienentynyt lähes 30 prosenttia reilussa neljässä vuodessa.

– Sähkönkulutus on pienentynyt lähes 30 prosenttia reilussa neljässä vuodessa, laskee Jumbon kiinteistöpäällikkö Hannu Hirvonen.

ISS:n Energianhallintakeskuksessa käydään säännöllisesti läpi Jumbon talotekniikkajärjestelmiä. Etävalvomossa talotekniikan ammattilaiset valvovat muun muassa lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon toimintaa.

– Havainnoista ja toimenpiteistä raportoidaan kiinteistöstä vastaaville, kertoo Energianhallintakeskuksen asiantuntija Timo Paldanius.

Suurta hyötyä Jumbon energiankulutuksen vähentämisessä on ollut siitä, että sekä palveluntarjoajan että kauppakeskuksen väki tuntevat toisensa hyvin vuosien ajalta.

– Jumbo on iso talo ja täällä on runsaasti tekniikkaa – olemme pitkän yhteistyön aikana oppineet ymmärtämään, miten tämä talo niin sanotusti hengittää, toteaa ISS:n asiakkuusjohtaja Jouni Haverinen.

Toimitusjohtaja Lehtoaro pitää avointa ajatustenvaihtoa erittäin tärkeänä yhteistyön muotona:

– Kiinteistönhuollon ammattilaiset tietävät, millaisia toimenpiteitä kulloinkin on syytä tehdä. He haastavat meitä kauppakeskuksen ihmisiä ideoillaan siitä, miten esimerkiksi tekniikkaa voisi uudistaa tai miten sen tehokkaammalla käytöllä voidaan saavuttaa lisäsäästöjä.

LÄHDE: ISSue 21.4.2015


Energiansäästöinvestoinneilla vanhojen kiinteistöjen kunto kohenee

ISS Palvelut solmi yhteistyösopimuksen ja aloitti tiiviin yhteistyön energiatehokkuuteen keskittyvän palveluyritys LeaseGreenin kanssa vuonna 2015. Yhteistyö mahdollistaa asiakkaille laajat talotekniset investoinnit sopimusmallilla, jossa asiakas maksaa toteutetut investoinnit syntyneillä energiansäästöillä. Yhteistyömallissa LeaseGreen suunnittelee ja rahoittaa asiakkaiden energiansäästöinvestoinnit ja ISS:n ammattilaiset toteuttavat hankkeessa sovitut modernisoinnit ja korjaukset. Yhteistyön tavoitteena on pienentää asiakkaiden kiinteistöjen energia- ja hoitokustannuksia sekä vähentää päästöjä. Suurimmat säästöt saadaan ilmanvaihdon, sisä- ja ulkovalaistuksen sekä kiinteistöautomatiikan uudistamisesta.

Kiinteistön omistaja hyötyy uudistuksista energiakustannusten ja kiinteistön korjausvelan pienenemisenä sekä valaistuksen ja sisäilman paranemisena. Kiinteistön käyttäjätkin hyötyvät, sillä kiinteistössä asiointi on miellyttävämpää, kun lämpö ja valaistus ovat kohdallaan ja sisäilma on puhdasta. Yleensä kannattavimpia toimenpiteitä ovat ilmanvaihdon modernisointi ja muuttaminen tarpeenmukaiseksi, vedensäästö ja valaistuksen vaihtaminen LED-valaistukseen.

ISS:n ja LeaseGreenin yhteistyö mahdollistaa vanhojen kiinteistöjen talotekniikan nykyai­kaistamisen nopeasti ja ilman asiakkaan suoraa rahoitusta.

Mittavat säästöt modernisoinnilla

Talotekniikan moder­nisaatiolla tavoitellaan yli miljoonan euron säästöä energian­kulutuksessa.

ISS vastaa Iskun kiinteistöjen energianhallinnasta osana Iskun ja ISS:n vuonna 2013 käynnistynyttä laajaa monipalvelusopimusta. ISS:n ja LeaseGreenin yhteistyön pilottikohteena toteutettiin Vantaan Varistossa sijaitsevan kauppakeskus Viisarin talotekniikan modernisaatio vastaamaan tämän päivän energiatehokkuusvaatimuksia. Iskun ensisijaisena tavoitteena on taata liiketiloissa asioiville miellyttävä asiointikokemus, mutta tämän lisäksi tehdyllä modernisaatiolla tavoitellaan myös yli miljoonan euron nettosäästöä energiankulutuksessa.

Suurin säästö tullaan saavuttamaan automaation ja ilmanvaihtokoneiden modernisoinnilla. Lisäksi osa valaistuksesta uusittiin LED-aikaan. Samassa yhteydessä myös kiinteistön jäähdytys uusittiin, joten asiointi tulee olemaan miellyttävää myös helteisenä kesäpäivänä.

Uudistuksilla tavoitellaan yli 600 MWh:n vuotuisia säästöjä sähkössä ja kaukolämmössä. Tämä vastaa yli kolmenkymmenen sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista kulutusta.

Toimivaa yhteistyömallia jatkettiin myös Espoossa Länsiväylän läheisyydessä sijaitsevassa Iskun huonekaluliikkeessä. Tämän kohteen modernisaatiossa tavoitellaan 400 000 euron nettosäästöjä investoinnin elinkaaren aikana.

Molemmat hankkeet on toteutettu kuukausimaksuun perustuvalla palvelusopimusmallilla, jossa Isku maksaa modernisoinnit toteutuneilla energiansäästöillä seuraavien vuosien aikana.


ISS energiamanagerin tehtävät soveltuvat parhaiten isoihin kiinteistöihin tai suuren kiinteistömäärän systemaattiseen kehittämiseen.

Energiamanageri asiakkaan asiallae

ISS:n energiamanagerit johtavat asiakkaiden energia-asioiden hallintaa ja suunnittelevat tarvittavat toimenpiteet energiahallinnan kehittämiseksi. ISS energiamanagerin tehtävät soveltuvat parhaiten isoihin kiinteistöihin, suuren kiinteistömäärän tai maantieteellisesti hajallaan olevan kiinteistökannan systemaattiseen kehittämiseen.

Palvelun sisältö ja painopistealueet räätälöidään aina asiakkaan tarpeen, kiinteistöstrategian ja kiinteistön elinkaaren vaiheen mukaisesti. Jotkut asiakkaat saattavat tarvita raportointia ympäristösertifikaattia varten, toiset taas haluavat säästöjä käyttökustannuksissa tai tehostaa muuten kiinteistön elinkaaren hallintaa. Kahta täsmälleen samanlaisella toimenkuvalla työskentelevää energiamanageria ei ole.

Kulutustiedot ja niiden läpikäynti muodostaa perustan ISS energiamanagerin työlle. Poikkeamiin puututaan ja vertailua eri kiinteistöjen sekä saman toimialan kesken tehdään säännöllisesti. ISS energiamanagerit tapaavat laitevalmistajia, tekevät elinkaarikustannuslaskelmia sekä kehittävät raportointi- ja tavoiteasetantaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Energiamanagerin tehtäviin sisältyy olennaisena osana myös viestimistä asiakkaan organisaatiossa, jotta kiinteistön käyttäjät osaavat ottaa nämä asiat huomioon omassa toiminnassaan.

Räätälöityä energianhallintaa

Otto Juhala

Otto Juhala on työskennellyt reilun vuoden energiamanagerina ISS:llä. Kuva: Otavamedia.

Energiamanageria tarvitaan, kun asiakkaalla on kooltaan tai lukumäärältään suuri kiinteistökanta, jonka ylläpidossa kokonaiskuvan hallinta on tärkeää.

ISS wise on kiinteistön energianhallintapalvelu, joka koostuu kiinteistönhoitajan läsnäolosta, Kuopion energianhallintakeskuksen etävalvonnasta sekä taloteknisten erikoisosaajien ammattitaidosta.

ISS wisen ja energia­managerin muodos­ta­ma kokonaisuus rää­tälöi­dään kulloisellekin asiakkaalle sopivaksi.

– Vastuullani ovat asiakkaan kiinteistöjen kaikki energia-asiat. Varmistan, että olosuhteet, toimivuus ja energianhallinta ovat kunnossa, energiamanagerina ISS Palveluiden liiketoiminnan kehitys -yksikössä työskentelevä Otto Juhala kertoo.

ISS wisen ja energiamanagerin muodostama kokonaisuus räätälöidään kulloisellekin asiakkaalle sopivaksi.

Juhala korostaa asiakkaan tarpeiden tuntemisen tärkeyttä.

– Pitää osata keskittyä olennaiseen ja luoda ratkaisuja, jotka auttavat asiakasta tämän omassa liiketoiminnassa.

Kiinteistönhoitaja on kuitenkin ISS:n silmät ja aivot kentällä.

– Energiahallintakeskuksesta he saavat automaatioinsinöörin osaamisen, ammattitaidon sekä järjestelmien antamat tiedot avukseen. Valvomosta näkee tarvittaessa kiinteistön tilanteen reaaliaikaisesti, ISS:n kiinteistöjen energianhallinnasta ja rakennusautomaatiosta vastaava aluepäällikkö Juha-Matti Houttu tähdentää.

– Energiamanagerin tehtävä on auttaa asiakasta näkemään, mikä hänelle itselleen olisi parhaaksi. Hän toimii näiden kaikkien eri tahojen polttopisteessä viestinviejänä ja pitää langat käsissään, Houttu vetää yhteen.

LÄHDE: ISSue 26.01.2015


Uusiutuvaa energiaa asiantuntevasti asennettuna

Asiakkaiden kiinnostus uusiutuvia energiamuotoja kohtaan kasvaa jatkuvasti. ISS Palvelut on ollut asiakkaiden tukena esimerkiksi bioenergiatuotannossa ylläpitämällä muutamia pellettilaitoksia. Uusiutuvat energiamuodot ovat kehittyneet viime vuosina huomattavasti ja muun muassa aurinkosähköllä on iso potentiaali Suomessa, jota ei vielä ole täysin hyödynnetty.

ISS tukee asiakkaitaan myös aurinkosähkö­järjes­telmien käyttöönotossa.

ISS Palveluiden rooli aurinkosähköjärjestelmien käytön lisäämiseksi on aurinkosähköpotentiaalin kartoittaminen asiakkaille, takaisinmaksuaikojen laskenta sekä käyttöönoton yhteydessä ammattitaitoinen asentaminen. ISS on tehnyt yhteistyösopimuksen aurinkosähköjärjestelmistä Oulun Energia konserniin kuuluvan Oulun sähkönmyynnin kanssa. Oulun Energia suunnittelee ja myy järjestelmät ja ISS:n vastuulla on asentaa ne paikalleen turvallisesti ja huolellisesti. Ensimmäinen yhteinen kohde oli Helsingin yliopiston Viikin kampuksella Korona rakennus.

Aurinkosähköä Viikin kampuksella

Viikin aurinkosähkö­voimala oli valmistues­saan Suomen kym­menen suurimman joukossa.

Elokuussa 2015 Helsingin yliopiston Viikin kampuksen Korona rakennuksen sähköverkkoon kytkettiin 135,5 kWp:n kokoinen aurinkosähköjärjestelmä. Valmistuessaan laitos oli Suomen kymmenen suurimman aurinkosähkövoimalan joukossa.

Aurinkopaneelien hinnat ovat tippuneet voimakkaasti ja nyt aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön on jo ostosähkön kanssa hinnaltaan kilpailukykyistä.

ISS asensi voimalan, joka koostuu vajaasta 500 aurinkopaneelista, jotka on aseteltu rakennuksen tasakatolle. Sähkökaapelien pituudet ja siirtohäviöt ovat vähäiset rakennuksen teknisen tilan sijaitessa rakennuksen keskellä suoraan katon alapuolella. Aurinkopaneelien tuottamalla sähköllä saadaan katettua rakennuksen tarvitsema koneellisen jäähdytyksen tarve lähes täysin.


Mittaukset johtamisen työkaluna

Lähtötietojen selvittäminen on energiatehokkuuden parantamisessa kaiken perusta. Siihen kuuluvat muun muassa kulutuksen selvittäminen, käyttötottumusten kartoitus, lämmityksen säädön toiminnan arviointi, sisälämpötilojen mittaaminen, ilmanvaihdon ja valaistuksen käyntiaikojen selvittäminen sekä käyttöveden virtaamien mittaaminen.

ISS:n mittauspalvelut ottavat vastuun asiakkaan kulutustietojen keräämi­sestä ja toimittamisesta järjestelmiin.

Niin kauan kun kiinteistössä on ollut mittareita, ovat kiinteistönhoitajat kiertäneet niitä lukemassa. Vaikka lähes kaikki sähköliittymät ja kaukolämpöliittymät ovat nykyisin älykkään etämittauksen takana, on kiinteistöissä vielä suuri joukko mittauksia, jotka käydään lukemassa käsin. Tämän lisäksi laajoissa kiinteistöissä pelkkä päämittaus ei anna riittävän tarkkaa tietoa kiinteistön oikean toiminnan varmistamiseksi. Tilanne voi olla myös se, että tiedot ovat hajallaan ja kokonaiskuvan saaminen tilanteesta on vaikeata.

ISS Palveluissa voidaan ottaa vastuu asiakkaan kulutustiedon keräämisestä automaattisesti ja sen toimittamisesta järjestelmiin. ISS toteuttaa kaiken kokoisia mittausjärjestelyjä. Omina tuotteina ovat muun muassa mittauskeskitin ja mittauspalvelin. ISS:n järjestelmän erityispiirre on, että sillä pystyy mittaamaan mitä tahansa, mihin saa anturin tai mittarin asennettua.

ISS automatisoi HKL:n raidesähkön kulutusten seurannan

Raidesähkön kulutustietoja voi seurata tuntitasoisena reaaliajassa.

ISS Palvelut automatisoi HKL:n metroasemien vuokralaisten ja metroliikenteen kuluttaman raidesähkön kulutusten seurannan. ISS Palvelut toteutti HKL:n etämittausjärjestelmän uusimalla metroasemien sähkömittarit ja lisäämällä asemille ISS:n mittauskeskittimet.

Automaattinen järjestelmä toimii siten että ISS:n MSS-mittauspalvelin lukee keskittimien keräämän kulutustiedon ja toimittaa sen eteenpäin. Asiakas saa järjestelmistä tarvittavat tiedot esim. vuokralaisten laskuttamista varten. Kulutustietoja voi seurata tuntitasoisena reaaliajassa.

Ratkaisu vapauttaa resursseja kiinteistöjen ylläpidolta, sillä aikaisemmin huoltohenkilöstö on käynyt lukemassa mittarit manuaalisenä työnä. Automatisoitu luenta antaa myös virheetöntä ja huomattavasti tarkempaa kulutustietoa asiakkaalle.

ISS toteuttaa luennan palveluna, palveluun kuuluu keskittimien ja mittareiden jatkuva valvonta. Järjestelmään voidaan haluttaessa liittää myös muita energiamittareitaa.


Ekopalvelut asiakkaan ympäristöjohtamisen ytimessä

Ympäristövastuullisuus on tärkeä osa-alue yritysten toiminnassa. Ympäristölainsäädäntö, jätehuoltoala ja erilaiset raportointivaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Uudet vaatimukset haastavat asiakkaat ja ISS:n palveluntuottajana miettimään uusia ratkaisuja ja toimintamalleja ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi. Asiakkaat luottavat ISS:n asiantuntemukseen energia- ja ympäristöasioissa ja ISS osallistuu usein myös asiakkaan oman ympäristöjohtamisen kehittämiseen. ISS tarjoaa asiakkaille monipuolisia ekopalveluja, joista asiakas voi koota itselleen sopivan palvelukokonaisuuden ympäristövastuullisuuden parantamiseksi.

ISS Ekopalvelut

Neuvoo
Tehostaa

Ympäristöasiantuntijat innostavat jatkuvaan parantamiseen

Ympäristöasiantuntijat ovat avainasemassa kiinteistöihin liittyvissä ympäristöjohtamisen kehitystoimissa, oli kyseessä sitten ympäristöjärjestelmien rakentaminen tai sertifiointi, kiinteistöjen luokitusjärjestelmien käyttöönotto, tavoitteiden asetanta ja toimenpiteiden määrittely, teemapäivien järjestäminen, raportointi tai jatkuva parantaminen.

Vuonna 2015 ISS oli mukana esimerkiksi asiakkaan kiinteistön LEED-uudelleensertifioinnissa. Toinen asiakas sai ISO 14001-sertifikaatin. Lisäksi yhdessä asiakkaiden kanssa järjestettiin teemapäiviä, joissa harjoiteltiin jätteiden lajittelua ISS:n jätepelikorteilla, huollettiin asiakkaan henkilöstön pyörät keväällä kuntoon ja kerättiin materiaalit hyötykäyttöön. Yhdessä tekeminen, oppiminen ja jatkuva parantaminen ovat teemapäivien parasta antia.

Raaka-aineeksi

Materiaalit kiertoon ISS Palveluiden kanssa – jätteestä raaka-aineeksi

Jätteiden synnyn ehkäisy ja materiaalivirtojen hallinta on keskeinen osa-alue ympäristövastuullisuuden kehittämisessä. ISS:n tuottamilla ympäristöpalveluilla pureudutaan asiakkaiden materiaalitehokkuuteen ja jätteiden hyötykäytön lisäämiseen. Tavoitteena on saada mahdollisimman iso osa jätteistä uudelleen kiertoon raaka-aineena.

ISS Esitteet

Perinteisen jätehuollon sijaan ISS tarjoaa asiakaskohtaisia ympäristöpalveluratkaisuja, joissa jätehuoltoa tarkastellaan kokonaisuutena. ISS:n läsnä oleva henkilöstö tai nimetty ympäristöhoitaja huolehtii jätehuollon päivittäisistä toimista kohteessa sekä opastaa kiinteistön käyttäjiä lajittelussa.

Ympäristökartoitukset ja -suunnitelmat sekä asiakkaan henkilöstölle järjestettävät ympäristökoulutukset ja teemapäivät ovat tärkeässä roolissa jätteiden määrän vähentämiseksi ja hyötykäytön parantamiseksi. Palvelua kehitetään jatkuvasti ja sovittujen tavoitteiden ja asiakkuuksien palveluntason toteutumista seurataan asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä jätehuollon yhteistyökumppaneille tehtävillä HSEQ-auditoinneilla.

ISS kannustaa kaikkia oikeaoppiseen lajitteluun ja materiaalien käyttöön

Kierrätys

ISS:n ympäristö­koulutuksen saanut henkilökunta auttaa asiakasta vähentämään jätteen syntyä ja huolehtimaan sen kierrätyksestä ja hyötykäytöstä.

Neuvoo

ISS:n läsnä oleva henkilöstö neuvoo ja opastaa asiakasta ja seuraa lajittelun onnistumista.

Lajittelee

Asiakas lajittelee jätteet ohjeiden mukaan.
Pelaa jätepeliä

Vie

ISS:n henkilöstö vie jätteet keskitettyyn jätepisteeseen.

Noudetaan

Jätteet noudetaan kiinteistöstä kustannustehokkaasti ISS:n yhteistyöverkoston kalustolla asianmukaisesti käsiteltäväksi.

Hyödynnetään

Jätteet hyödynnetään ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana.

Tehostetaan

Asiakkaan ja ISS:n yhteisissä palavereissa mietitään lajittelun tehostamismahdollisuuksia hyödyntäen jäteraportointia.


Jätehuoltoalalla on viime vuosina tapahtunut paljon. Lakimuutokset ja uudet kiertotalouden tavoitteet tuovat ryhtiä tekemiseen. Kierrättäminen ei ole vain ympäristöasia vaan jatkuvalla parantamisella ennaltaehkäistään esimerkiksi jäteveroista aiheutuvia kustannuksia sekä uusien lakien tuomien muutosten vaikuttavuutta. Vuonna 2015 arvioitiin uusien lakimuutosten vaikutukset ja aloitettiin niihin varautuminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Näistä isoimpana muutoksena oli vuoden 2016 alusta voimaan tuleva orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto. Yhteiset toimenpiteet lajittelun tehostamiseksi ja jätehuollon optimoimiseksi näkyvät niin asiakkaan ympäristötavoitteissa kuin kustannuksissakin.

Jätehuollon tehostami­sen tulokset näkyvät myös asiakkaan kustan­nusten pienenemisenä.

4.2.2 Asiakkaan työturvallisuustavoitteiden tukeminen

ISS Palvelut toimii yhteisellä työpaikalla toimittajan roolissa. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa työturvallisuusasioiden kehittämisessä, jotta jokainen työntekijä pääsee turvallisesti kotiin asti työpäivänsä päätteeksi.

ISS Palveluissa on panos­tettu työ­turval­lisuuden kehittämiseen yhdessä asiakkaan kanssa.

ISS on luonut työturvallisuuden johtamismallin asiakkuuksissa käytettäväksi. Käytössä on HSE-yhteistyöpalaverit, joiden asialistalla on aina työturvallisuus. Asiakkaiden kanssa sovitaan yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä työturvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi pidetään työturvallisuuden yhteistyöpäiviä, missä suunnitellaan kehitettäviä kohteita työturvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi.

Puhtaus on koko ateria

Elintarvikealalla hygienia on tuotantoprosessin keskiössä.

Elintarvikealalla hygienia on tuotantoprosessin keskiössä. Tämä on selvää myös niille 450 ISS:n työntekijälle, jotka huolehtivat tuotantolaitteiden ja -tilojen puhtaudesta useassa suomalaisessa elintarvikealan yrityksessä. Kuva: Juho Kuva.

ISS Palvelut tuo elintarviketeollisuuden puhtaanapidon uusimman tekniikan ja tietotaidon osaksi pesuprosesseja. ISS:llä on vahva elintarviketeollisuuden osaaminen myös muissa Pohjoismaissa. Suuruus tuo toimintaan etuja: hyviä käytäntöjä jaetaan kansainvälisesti ja tuotekehitykseen on resursseja.

Yksi esimerkki tästä on CleanLog-mittausjärjestelmä, jonka ISS on kehittänyt yhteistyökumppaninsa kanssa.

– CleanLog todentaa ja tallentaa pesuprosessin eri vaiheet työn aikana, kertoo kehitystyössä mukana ollut asiakkuuspäällikkö Eeva Tarhanen ISS:ltä.

– Järjestelmän avulla voimme löytää optimaalisen toimintatavan eri kohteisiin. Lopputuloksena on energian-, veden- ja työtuntien kulutuksen suhteen kaikkia hyödyttävä työtapa.

Siivousalan lainsäädäntö ja kemia kehittyvät koko ajan.

– Siivoojan koulutuksen, tiedon jakamisen ja toiminnan kehittämisen on oltava systemaattista, Tarhanen sanoo.

Alan uusin tekniikka ja tietotaito tuodaan systemaattisesti osaksi pesuprosesseja.

Tähän tarpeeseen luotiin elintarvikehygienian koulutusohjelma ISS Proof. Koulutussisältöjä on rakennettu yhdessä ISS:n avainasiakkaiden sekä kemikaali- ja laitetoimittajien kanssa. Yhteistyö hyödyttää kaikkia.

– Tarvitsemme laadukkaan kemikaali- tai laitetoimittajan. Toisaalta testaamme toimittajien tuotteita ja tekniikkaa, Tarhanen kuvailee.

– Asiakkaamme puolestaan saavat entistä osaavampaa väkeä töihin ja tehokkaamman työprosessin, täydentää elintarviketeollisuuden palveluista vastaava asiakkuusjohtaja Tero Yliselä ISS:ltä.

Osaamista kartuttamalla varmistetaan ennen kaikkea tuoteturvallisuus ja toiminnan tehokkuus. Kouluttautuminen synnyttää myös muuta positiivista.

– Ihmisten motivaatio kasvaa. He alkavat pohtia mahdollisuuksia kehittää työtään ja uskaltavat kyseenalaistaa, Yliselä sanoo.

LÄHDE: ISSue 14.8.2015


Service with the Human Touch

Asiakkaille tarjottu palvelu perustuu henkilökohtaiseen läsnäoloon ja kokemukseen, The Power of the Human Touchiin. ISS:läisille se tarkoittaa käytännössä sitä, miten asiakaskohtaamisessa luodaan unohtumattomia palvelukokemuksia. Näitä palvelukohtaamisia harjoitellaan konsernin tärkeimmän palvelukulttuurin muutosta tukevan ohjelman, Service with a Human Touchin kautta. Valmennusohjelman tavoitteena on rakentaa vahvaa palvelukulttuuria ja kykyä olla asiakasta ’askeleen edellä’. Kyky ja halu tunnistaa asiakkaan tarpeet ja vastata niihin erinomaisella palvelulla kiteyttää ohjelman tavoitteet.

Asiakkaille tarjottu palvelu perustuu henkilökohtaiseen läsnäoloon ja kokemukseen.

Osaamista on vahvistettu kymmenissä avainasiakkuuksissa ja tavoitteena vuodelle 2016 on tavoittaa koko avainasiakkuuksissa työskentelevä henkilöstö Suomessa.

Konsernitasolla Service with a Human Touch on jalkautettu 47 maahan, sisäisiä kouluttajia on 600, koulutettuja työntekijöitä on yli 35 000 ja keskimäärin loppukäyttäjien asiakastyytyväisyys on noussut 15 prosenttia.

Lisäksi esimiehille tarjotaan työkaluja ja tukea siihen, kuinka opitut asiat saadaan elämään arjessa. Jatkuvalla kehittämisellä taataan erinomainen palvelukokemus.

BlogISSa: Esimies, auta asiakaspalvelijaa oivaltamaan työnsä merkitys

Aulapalvelut digiaikaan

Aulahenkilökunta panostaa asiakkaan kohtaamiseen ja palvelemiseen.

Aulahenkilökunta panostaa asiakkaan kohtaamiseen ja palvelemiseen.

Digitalisaatio tulee ISS:n arkeen. Asiakkaalle tämä näkyy entistä monipuolisempana ja joustavampana palveluna sekä läpinäkyvyytenä ja reaaliaikaisuutena. Automaation hoitaessa monet rutiineista aikaa säästyy asiakaskohtaamisiin.

Meille yrityksen brändi on yhtä kuin asiakas­palvelu. Tarjoamme palveluita, jotka hel­pot­tavat asiak­kai­dem­me arkea ja tukevat asia­kas­vuoro­vaiku­tusta.

– Meille yrityksen brändi on yhtä kuin asiakaspalvelu. Tarjoamme palveluita, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea ja tukevat asiakasvuorovaikutusta, kertoo ISS Security Oy:n aulapalveluiden johtaja Eeva-Riitta Tuominen.

Uudet digitaaliset ratkaisut tukevat vastaanottojen asiakasvuorovaikutusta. ISS tarjoaa asiakkailleen yhteistyössä Elisan kanssa tableteilla ja älypuhelimilla toimivan aulasovelluksen.

Asiakkaalle lähetettävästä sähköisestä kutsusta löytyy vierailukohteen yhteystiedot ja saapumisohjeet, saavuttuaan paikalle vieras kirjaa itse vierailunsa ja vastaanottajalle lähtee automaattinen ilmoitus saapuneesta. Aulahenkilökunta voi näin keskittyä entistä paremmin asiakkaan kohtaamiseen. Vierailun jälkeen sovelluksen avulla on mahdollista lähettää erilaisia jälkihoitoviestejä.

– Aulasovellus on kokonaisvaltainen vierailun hallinnan työkalu. Sen kautta asiakkaamme saavat myös hyvän vierailijarekisterin, ja palavereiden onnistumista pystytään seuraamaan palautteiden kautta, toteaa ISS Security Oy:n tuoteIT-hankinnoista vastaava johtaja Juhani Kipinoinen.

– Palvelupolkuajattelumme mukaan palvelukokemus alkaa jo siitä kun asiakas saa kutsun vierailuun, ja päättyy vasta kun hän on poistunut. Uusi aulasovellus tukee tätä ajatusta mainiosti, komppaa Eeva-Riitta.

LÄHDE: ISSue 15.10.2015


Key Account Manager Certification (KAMC)

ISS:n halu palvella asiakkaita erinomaisesti kaikilla tasoilla näkyy myös panostuksessa asiakkuuksien kehittämiseen. Jokainen asiakkuusjohtaja on valmennettu konsernin koulutusohjelmassa entistä parempaan asiakkuuksien johtamiseen. Jokainen valmennuksen läpikäynyt on ohjelman päätteeksi sertifioitu ylimmän johdon toimesta. Sertifioinnin läpäisemiseksi on tullut osoittaa, että asiakkuusjohtajat systemaattisesti kehittävät omia asiakkuuksiaan sekä omaa henkilöstöään asiakkaan odotusten mukaisesti ISS:n prosesseja ja työkaluja noudattaen. Valmennuksesta on saatu erittäin positiivisia kokemuksia ja myös asiakkaita on otettu mukaan kuulemaan, miten ISS haluaa asiakkaan saamaa palvelua ja yhteistyötä kehittää.

ISS:n halu palvella asiak­kaita näkyy myös panos­tuksessa asiakkuuksien kehittämiseen.

ISS Palveluiden asiakasviestintä tapahtuu monella eri tavalla. Asiakasvastaavat viestivät asiakkaittensa yhteyshenkilöiden kanssa ja asiakkailla työskentelevät ISS:läiset viestivät päivittäin useiden asiakkaiden henkilöstöön kuuluvien kanssa. Tämän päivittäisen viestinnän apuna toimivat viestinnän linjaukset, ohjeet ja materiaalit asiakasviestintään.

Asiakkaille tarjotaan lisäarvoa sähköisellä uutiskirjeellä.

Lisäksi ISS Palveluiden keskitetty viestintä ja markkinointi -toiminto viestii asiakkaille kuukausittain sähköisellä uutiskirjeellä, johon kerätään asiakkaita kiinnostavaa ja heitä palvelevaa sisältöä kiinteistö- ja toimitilapalveluista. ISS Palveluiden keskitettyä asiakasviestintää ohjaa ISS-konsernin brändiohjeistus, jossa muun muassa todetaan, että ISS:n viestinnän tulee olla ammattimaista, rehellistä ja suoraa.

ISS:llä toteutetaan konserni- ja Suomi-tasoisia asiakastyytyväisyyskyselyjä. Konsernin kyselyissä asiakastyytyväisyyttä mitataan nimetyissä asiakkuuksissa. Suomi-tason kysely on laajempi. Kummallekin kyselylle asetetaan tavoitteita ja tulosten mukaisesti laaditaan toimenpidesuunnitelmia ja niitä toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Näihin kyselyihin vastaavat sellaiset asiakkaan edustajat, jotka tuntevat sopimuksen.

ISS:llä toteutetaan asiakas- ja käyttäja­tyyty­väi­syyskyselyjä. Kummat­kin johtavat asiakkaan kanssa tehtäviin kehittä­mis­toimen­piteisiin.

Lisäksi useissa asiakkuuksissa tehdään käyttäjätyytyväisyyskyselyjä. Näihin kyselyihin vastaavat asiakkaan työntekijät. Tulosten pohjalta sovitaan asiakkaan kanssa parantavista toimenpiteistä. Lisäksi ravintoloissa on käytössä ns. Happy-or-not-mittarit. Näiden avulla ruokailijat voivat ravintolasta lähtiessään heti arvioida omaa tyytyväisyyttään ruokailupalveluun. Tuloksia käytetään aktiivisesti henkilöstöravintoloiden palvelujen kehittämisessä asiakkaan kanssa.