Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

ISS Palveluiden tehtävänä on palvella asiakkaita vastuullisesti, tehokkaasti ja ihmisläheisesti. ISS:n toiminta nojaa henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin, taloudelliseen kannattavuuteen, ympäristöasioiden laaja-alaiseen huomioimiseen sekä läpinäkyvään ja tehokkaaseen johtamiseen ja yrityskulttuuriin.

ISS auttaa asiakkaitaan saavuttamaan omat päämääränsä tuottamalla palveluja neljällä ydinosaamisalueellaan, joita ovat siivous-, kiinteistön ylläpito-, ruokailu- ja turvallisuuspalvelut. ISS vastaa asiakkaittensa tarpeisiin kiinteistöjen koko elinkaaren ajan alkaen suunnittelusta ja rakennuttamisesta jatkuen kiinteistöjen käytön aikaisiin ylläpito- ja käyttäjäpalveluihin.

ISS toimii valtakunnalli­sesti noin 230 kunnassa ja työllistää lähes 11 000 työntekijää.

ISS:lle on tärkeää tuntea asiakkaan toimintaympäristöt, perehtyä asiakasorganisaatioidensa ydintoimintaan ja näin rakentaa asiakkaan näköisiä kokonaispalveluratkaisuja pää- ja tukipalveluistaan. Tavoitteena on huolehtia kokonaisvaltaisesti yhä laajemmista ja vaativammista palvelukokonaisuuksista, jolloin asiakkaat voivat vapauttaa omia voimavarojaan ja keskittyä omaan ydintoimintaansa.

ISS:n strategisena kulmakivenä on johtaa ihmisiä niin, että heillä on oman toimenkuvansa puitteissa näkyy henkilökohtainen läsnäolo ja ratkaisukyky – The Power of the Human Touch.

ISS toimii valtakunnallisesti noin 230 kunnassa ja työllistää yli 10 000 työntekijää. Pääkonttori sijaitsee Vantaalla. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 75 maassa.


75 ISS-konserni toimii yli 75 maassa.

1.1.1 ISS-konserni ja omistus

ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka on perustettu vuonna 1901 Tanskassa. ISS A/​​S toimii yli 75 maassa ympäri maailmaa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa. ISS:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2015 oli 10,669 miljardia euroa. ISS työllistää 504 816 henkilöä.

ISS-konsernin pääomistajat Artisan Partners Limited Partnership, Ontario Teachers’ Pension Plan Board ja KIRKBI Invest A/​​S omistavat yhteensä noin 27 prosenttia ISS-konsernista. ISS on listautunut maaliskuussa 2014 Kööpenhaminan pörssiin (NASDAQ OMX Copenhagen).


1.1.2 ISS:n palvelut

ISS tarjoaa asiakkailleen palveluita yksittäispalveluista integroituihin kokonaispalveluratkaisuihin.

ISS tarjoaa asiakkailleen palveluita yksittäis­palveluista integroituihin kokonaispalvelu­ratkaisuihin.

Kiinteistöpalvelut

ISS:n kiinteistöpalvelut kattaa kiinteistöjen rakennuttamis-, suunnittelu- ja ylläpitopalvelut. ISS Kiinteistöpalvelut kehittää ja ylläpitää kokonaisvaltaisesti kiinteistöjen toimintakykyä ja arvoa. ISS:llä on saumaton ja katkeamaton palveluketju kiinteistön suunnittelusta hallintaan ja ylläpitoon, koko kiinteistön elinkaaren ajan.

Kiinteistön ylläpitopalvelut parantaa kiinteistön käytettävyyttä, olosuhteita ja turvallisuutta niin sisä- kuin ulkotiloissa. ISS varmistaa kiinteistöjen laadukkaan toiminnan, hyvät käyttöolosuhteet ja tehokkaan energiankäytön.

ISS:n rakennuttamispalveluilla on kyky johtaa vaativia rakennushankkeita ja sillä on koko Suomen kattava organisaatio.

Siivouspalvelut

ISS siivoaa toimitilat ja muut kiinteistöt arjessa niin, että asiakkaiden henkilöstö saa työskennellä siistissä, viihtyisässä ja turvallisessa työympäristössä. ISS panostaa erityisesti siihen, että myös asiakkaiden omat asiakkaat kokevat ISS:n asiakaspalvelun myönteisesti. Arjen suoriutumista havainnoidaan jatkuvasti. Niin voidaan reagoida nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja kehittää palvelujen sujuvuutta ja vaivattomuutta.

Ruokailupalvelut

ISS tarjoaa ruokailupalveluja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Jokainen henkilöstöravintola ja ateriapalvelu räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Palvelu joustaa tarpeiden muuttuessa ja kehittyy yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

ISS:n henkilöstöravintoloiden tarjonta sisältää lounasruokailupalvelut, kokous- ja edustuspalvelut sekä kahvilapalvelut. Kunnille ja kaupungeille tarjotaan ateriapalveluita päiväkodeissa, oppilaitoksissa sekä hoito- ja hoivapalveluissa.

ISS tarjoaa ruokailupalveluja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Turvallisuuspalvelut

ISS varmistaa asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden kartoittamalla, ennakoimalla ja estämällä mahdollisia poikkeustilanteita. ISS:n turvallisuuspalvelut yhdistää vartiointipalvelut, turvallisuusjärjestelmät sekä turvaverkko- ja etäkäyttöpalvelut. Etäkuvavalvontaa hyödynnetään perinteisten vartiointipalveluiden rinnalla, työtehtäviä laajennetaan yli toimialarajojen ja verkon yli valvotaan turva- ja taloteknisiä järjestelmiä.

ISS Palvelut Oy:n turvallisuuspalvelut -liiketoimintayksikön turvaliiketoiminta siirtyi ISS:n sataprosenttisesti omistamaan tytäryhtiöön lokakuussa 2015. Yhtiön nimi on ISS Security Oy. Tytäryhtiön perustaminen oli tekninen järjestely, jolla ei ole vaikutuksia käytännön toimintaan.

Tukipalvelut

ISS:n tukipalvelut liittyvät kiinteästi asiakkaiden omiin tuotanto- ja palveluprosesseihin. Ne voivat vaihdella esimerkiksi toimiston tukipalveluista logistiikkapalveluihin.

Lue lisää ISS:n palveluista

Läheltä lautaselle

ISS:n ruokailupalvelut suosii Suomessa tuotettuja raaka-aineita sekä lähiruokaa.

ISS:n ruokailupalvelut suosii ruokien valmistuksessa Suomessa tuotettuja raaka-aineita sekä lähiruokaa. Lähellä tuotettu ruoka on ekologista, sillä sen kuljettamisesta tulee vähemmän päästöjä ja suomalaiset tuottajat hyötyvät yhteistyöstä. Omissa keittiöissämme valmistettu ruoka on laadukasta, tuoretta ja huolella valmistettua – ja sen voi nauttia viihtyisässä miljöössä. Aterioissa huomioidaan hyvinvointia edistävät ruoka-aineet ja tämän päivän ruokatrendit.

Katso videolta, kuinka maito, leipä ja liha matkaavat ravintoloihimme sinun lautasellesi.

LÄHDE: ISSUE 21.4.2015

Liikevaihto / liikevoitto

Liikevaihto

Työntekijämäärän suhde liikevaihtoon

Työntekijät
Liikevaihdon jakauma

Tämän raportin taloudelliset luvut sisältävät kaikki ISS yhtiöt Suomessa. Luvut sisältyvät ISS A/S konsernin julkaisemaan konsernitilinpäätökseen.


ISS Palvelut 2013 2014 2015
* Työntekijämäärä sisältää koko ISS Palveluiden henkilöstön.
Liikevaihto, milj. eur 534 517 503
Liikevoitto, milj. eur 37 36 37
Liikevoitto, % 6,9 6,9 7,4
Operatiivinen kasvu, % -3,1 -1,3 -0,6
Työntekijämäärä vuoden lopussa* 11 497 10 729 10 173
Kesätyöntekijöitä 1 200 1 013 1 053
Maksetut verot, milj. euroa 3,5 4,7 5,5
Henkilöstökulut, milj. eur 337 329 309
Palkkojen osuus henkilöstökuluista, % 80 80 80
Maksetut palkat, milj. euroa 271 264 248
Palkoista ennakonpidätyksiä, milj. euroa 54,1 53 50,6
Eläkemaksuja, milj. euroa 49 48 46
Muut henkilöstökulut, milj. euroa 17 17 15
Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut, milj. euroa 154 148 153
Investoinnit, milj. euroa 5,8 4,9 5,9
Nettorahoituskulut, milj. euroa 12,0 11,2 2,6
Arvonlisäverot, milj. euroa - 85,6 82,9
 
 

Tammikuu

Pirjo Pellikka
 

Puhtausalan vuoden 2015 esimieheksi Pirjo Pellikka ISS Palveluista 

Palveluesimies Pirjo Pellikka ISS:n Oulun yksiköstä valittiin vuoden esimieheksi SSTL Puhtausala ry:n järjestämillä esimies- ja asiantuntijapäivillä. Hänen valintaan vuoden esimieheksi vaikuttivat kyky toimia kaikenikäisten työntekijöiden kanssa heitä innostaen, sinnikkyys jatkuvassa itsensä kouluttautumisessa työn ohessa sekä aktiivisuus alan kehitystyössä.

 
 

Helmikuu

Lakipykälä
 

ISS auttaa asiakkaitaan vastaamaan uuden energiatehokkuuslain vaatimuksiin

2015 alussa voimaan astunut energiatehokkuuslaki liittyy EU:n energiatehokkuustavoitteisiin, jotka edellyttävät yrityksiltä 20 prosentin energiankäytön tehostumista viimeistään vuonna 2020. Laki velvoitti suuryritykset laatimaan energiatehokkuuskatselmukset joulukuun alkuun mennessä. ISS:n asiantuntijat jakoivat asiakkaille tietoa muun muassa webinaarien avulla sekä laativat asiakkaille katselmuksia ja auttoivat yrityksiä luomaan oman katselmusprosessinsa. Webinaarien sisällöt löytyvät ISS:n verkkosivuilta.
Katso videotallenne

 
 

Maaliskuu

Vastuullinen kesäduuni
 

ISS jälleen mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa

ISS osallistui jälleen Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjaan. Valtakunnallisella kampanjalla edistetään nuorten pääsyä työelämään ja varmistetaan positiivinen kesätyökokemus.

 
 

Huhtikuu

Luotettavuus
 

Luotettavuus tärkein kiinteistö- ja toimitilapalveluiden valintakriteeri

ISS:n teettämän mainetutkimuksen mukaan kiinteistö- ja toimitilapalveluiden tärkeimmäksi valintakriteeriksi on noussut luotettavuus. Kun vuonna 2007 46 prosenttia piti luotettavuutta yhtenä tärkeimmistä valintakriteereistä, 2015 heidän osuutensa oli 66 prosenttia. Luotettavuuden lisäksi laadun, aikataulujen pitävyyden, joustavuuden ja palvelualttiuden merkitys on lisääntynyt huomattavasti. Myös työntekijöiden merkitys ISS:n maineen rakentajina on kasvanut merkittävästi.

Ulkoistaminen
 

ISS:lle paras tähtiluokitus ulkoistamisen palveluntarjoajana 

IAOP myönsi ISS:lle kärkisijan IAOP:n Global Outsourcing 100 -listalla vuosina 2013 ja 2014. Vuonna 2015 järjestö vaihtoi arviointitapansa tähtiarviointeihin. ISS sai jälleen parhaan mahdollisen arvioinnin muutaman muun yrityksen kanssa. Uusina arviointikriteereinä olivat innovatiivisuus- ja yhteiskuntavastuuohjelmat, jotka ovat ISS:n liiketoiminnassa keskeisessä asemassa.

 
 

Toukokuu

Jukka Jäämaa
 

ISS Palveluille uusi toimitusjohtaja

ISS Palveluiden uusi toimitusjohtaja Jukka Jäämaa aloitti yhtiössä toukokuussa. Jäämaa tuo yhtiöön vahvaa ulkoistusosaamista ja johtajan, joka on kiinni asiakasrajapinnassa. Jäämaa sanoo keskittyvänsä johtamisessaan ennen kaikkea asiakaspalveluun ja sen kehittämiseen sekä asiakassuhteisiin. Ennen ISS:ää Jäämaa toimi globaalin Philips Lightingin varatoimitusjohtajana.

 
 

Kesäkuu

Pomot kentällä
 

Pomot kentällä

ISS:n maailmanlaajuinen Company Day toi 80 ISS:n johtajaa asiakaskohteisiin ympäri maata. He työskentelivät asiakkaiden luona siivous-, kiinteistön ylläpito-, turvallisuus-, ruokailu- ja tukipalveluiden tehtävissä. Company Dayn aikana johtajat perehtyivät arjen ammattilaisten työtehtäviin ja käytäntöihin sekä asiakkuuksiin.

ISO 9001
 

ISO 9001 -sertifikaatti varmistaa asiakaslähtöisyyden

ISS:n kiinteistön ylläpitopalveluiden saama ISO 9001 -sertifiointi takaa, että ISS:n toiminta on asiakaslähtöistä ja kehittyvää. Kiinteistön ylläpitopalvelun järjestelmällinen ja tavoitteellinen kehittäminen varmistaa asiakkaille yhdenmukaisen, laadukkaan ja luotettavan palvelun. Sertifikaatin myönsi kansainvälinen laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmien sertifioija Bureau Veritas Certification.

 
 

Heinäkuu

Kesätyöpaikat
 

1 000 kesätyöpaikkaa

ISS työllisti vuonna 2015 noin 1 000 kesätyöntekijää Vastuullinen kesäduuni -kampanjan hengessä.

 
 

Elokuu

Perhepäivä
 

Perhepäivä Linnanmäellä

ISS:n koko henkilöstön perhepäivää vietettiin Linnanmäellä. Huvipuisto täyttyi tuhansista iloisista huvittelijoista, jotka pääsivät nauttimaan Linnanmäen laitteista ja muista palveluista.

 
 

Syyskuu

ISS Management Trainee
 

ISS Management Trainee -ohjelma käynnistyi

Euroopan ISS-maiden yhteinen ISS Management Trainee -ohjelma (ISS Management Trainee Programme) käynnistyi. Noin 15 kuukautta kestävän trainee-ohjelman tarkoituksena on valmentaa siihen valitut ISS:n tulevaisuuden tekijät tulevien kansallisten ja kansainvälisten projektien ja asiakkuuksien johto- ja kehitystehtäviin. Ohjelmaan haettiin työpolkunsa alussa olevia, hiljattain akateemisen tutkinnon saavuttaneita tulevia ISS:läisiä. Hakuaika oli maalis–huhtikuussa.

 
 

Lokakuu

Kiinteistö- ja toimitilapalveluiden keskittämistrendi
 

Kiinteistö- ja toimitilapalveluiden keskittämistrendi kiihtyy

Yli puolet kiinteistö- ja toimitilapalveluja hankkivista päättäjistä uskoo, että palveluiden keskittäminen yhdelle tai kahdelle palveluntarjoajalle yleistyy tulevaisuudessa. Tällä hetkellä reilu neljännes organisaatioista on keskittänyt kiinteistö- ja toimitilapalvelunsa. Heistä 92 prosenttia on tyytyväisiä keskittämiseen toimintamallina. ISS Palvelut teetti Taloustutkimuksella selvityksen palveluiden keskittämisestä, ja siihen vastasi yli 300 päättäjää.
Lue lisää tutkimuksesta

Energiansäästöviikko
 

ISS innosti henkilöstöä ja asiakkaita energiansäästöviikon viettoon

ISS Palvelut osallistui energiansäästöviikkoon seitsemättä kertaa. Energiansäästöviikon onnistumisen kulmakiviä ovat henkilöstön vahva sitoutuminen sekä se, että parhaita energiansäästöideoita pystytään hyödyntämään läpi vuoden niin omissa kuin asiakaskohteissa. Myös asiakasyrityksiä on innostettu mukaan viikon viettoon.

 
 

Marraskuu

Kansallinen yritysturvallisuustodistus
 

Kansallinen yritysturvallisuustodistus ensimmäisenä ISS Palveluille

ISS Palvelut sai uuden turvallisuusselvityslain mukaisen yritysturvallisuustodistuksen ensimmäisenä yrityksenä Suomessa. Todistus on Puolustusvoimien valmistelema ja myöntämä. Yritysturvallisuustodistuksen myöntäminen perustuu hallinnollisen turvallisuuden, henkilöstöturvallisuuden, fyysisen turvallisuuden sekä tietoturvallisuuden auditointeihin.

 
 

Joulukuu

Vuoden Omena-palkinto
 

Vuoden Omena-palkinto Mari Kamulle

Vantaalainen turvatarkastaja Mari Kamu valittiin ISS:n vuoden 2015 Omena-voittajaksi. Omena-ohjelmassa annetaan tunnustusta niillä työntekijöille, jotka toimivat esimerkillisesti halutun palvelukulttuurin mukaisesti. Voiton Marille ratkaisi Marin rohkea asenne sekä halu murtaa vanhoja toimintatapoja ja tarjota uudenlaisia, asiakkaalle räätälöityjä palvelukokonaisuuksia.

Jukka Jäämaa

ISS Palveluiden toimitusjohtaja
Jukka Jäämaa.

ISS Palvelut on palveluyritys. Palveluyrityksessä vastuullinen toiminta on itseisarvo, olemassaolomme edellytys. Vastuullisella yritystoiminnalla takaamme tärkeimmän investointimme, henkilöstömme, hyvinvoinnin. Kun henkilöstömme voi hyvin ja tuntee vastuunsa, suojelemme tehokkaasti asiakkaidemme mainetta ja autamme heidät omiin yritysvastuutavoitteisiinsa. Sitä kautta yritystoimintamme voi hyvin ja tuemme yhteiskunnallista hyvinvointia.

Yritysvastuuvuoteemme 2015 mahtuu monia kohokohtia. Muun muassa edelleen laskenut työtapaturmataajuuslukumme, useat asiakkaidemme kanssa toteutetut energiatehokkuusprojektit ja 200 miljoonan euron verojalanjälkemme kertovat vastuullisesta tavastamme toimia. Jouduimme vuonna 2015 myös epämieluisien asioiden eteen. Vähensimme syksyn toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskevissa yt-neuvotteluissa 65 henkilöä, jotta saimme kulurakenteemme vastaamaan liikevaihdon kehitystä.

Tyytyväinen henkilöstö, tyytyväiset asiakkaat

Strategiset tavoitteemme linkittyvät saumattomasti yritysvastuuseen. Eräs tärkeimmistä tavoitteistamme on korkea henkilöstötyytyväisyys. Henkilöstömme sitoutuneisuusindeksi onkin edelleen korkea, 4,4/5. Tämä kertoo meille sen, että olemme pitäneet huolta henkilöstöstämme, johtamiskulttuurimme kehittämisestä ja olleet vastuullinen työnantaja.

Puolustusvoimat myönsi ISS Palveluille uuden turvallisuusselvityslain mukaisen yritys­turvallisuustodistuksen ensimmäisenä yrityksenä Suomessa.

Vuonna 2015 teettämämme tutkimuksen mukaan kiinteistö- ja toimitilapalveluiden tärkeimpiä valintakriteerejä ovat luotettavuus, laatu, aikataulujen pitävyys, joustavuus ja palvelualttius. Saimme viime vuonna useita tunnustuksia luotettavuudestamme ja laadustamme. Puolustusvoimat myönsi ISS Palveluille uuden turvallisuusselvityslain mukaisen yritysturvallisuustodistuksen ensimmäisenä yrityksenä Suomessa. Lisäksi kiinteistön ylläpitopalvelumme sai ISO 9001 -sertifikaatin ja kansainvälinen IAOP myönsi ISS:lle kolmantena vuonna peräkkäin korkeimman ulkoistamisen palveluntarjoajan tähtiluokituksen.

Erinomainen esimerkki asiakkaille tärkeistä joustavuudesta ja palvelualttiudesta ovat viime vuoden Omena-ohjelman finalistimme. Ohjelmassa ISS antaa tunnustusta niille työntekijöille, jotka toimivat esimerkillisesti ISS:n palvelukulttuurin mukaisesti. Jatkuva Service With a Human Touch -koulutuksemme luo tätä meille tärkeää palvelukulttuuria. Voitte lukea lisää Omena-ohjelmastamme luvusta 2 ja Service With a Human Touch -koulutuksestamme luvusta 4.

Yhtiön vastuu yksilövastuun opastajana

Me ISS Palveluissa koemme yritysvastuun sekä yhtiö- että yksilötasoisena asiana. Yhtiönä huolehdimme henkilöstöstämme, asiakkaistamme ja taloudellisesta vastuustamme. Lisäksi opastamme kaikkia yli 10 000 henkilöstömme jäsentä päivittäin vastuulliseen yksilötason toimintaan. Jokainen työntekijämme vaikuttaa paitsi omaan yritysvastuuseemme, myös asiakkaidemme vastuulliseen toimintaan.

Vuonna 2015 ISS:n työtapaturmien määrä jatkoi laskemistaan.

Ohjaamme henkilöstöämme voimakkaasti myös muun muassa työturvallisuus- ja ympäristöasioissa. Työtapaturmien määrän väheneminen on monella tapaa merkittävä arvo sekä henkilöstömme että asiakkaidemme näkökulmasta. Vuonna 2015 työtapaturmiemme määrä jatkoi laskemistaan. Tämä on yksi keskeisistä tavoitteistamme myös vuonna 2016. Kannustamme henkilöstöä työturvallisuushavaintoihin, tiimejä työturvallisuusvartteihin ja seuraamme työturvallisuuslukuja päivittäin.

Eräs hyvä esimerkki ympäristövastuustamme on jokavuotinen energiansäästöviikko, jonka onnistumisen kulmakiviä ovat henkilöstön vahva sitoutuminen sekä se, että parhaita energiansäästöideoita pystytään hyödyntämään läpi vuoden niin omissa kuin asiakaskohteissa. Aloitimme vuoden 2015 tiiviisti yritysten energiakatselmusten parissa. Järjestimme asiakkaillemme energiatehokkuuswebinaareja, joiden jälkeen asiantuntijamme toteuttivat uuden lain vaatimusten mukaisia yritysten energiakatselmointeja asiakkaillemme.

Vuosi 2016 on yritysvastuun vuosi

Viime vuonna kartoitimme toistamiseen toimintamme keskeisimmät vaikutukset erityisesti yritysvastuun näkökulmasta. Uudistimme osittain myös yritysvastuun raportointiamme.

ISS Palveluiden vastuullisen toiminnan kulmakiviä ovat muun muassa läpinäkyvä ja vastuullinen tapa toimia ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Yhtiön strategiset painopistealueet säilyvät asiakkaiden hoitamisessa, henkilöstön hyvässä johtamisessa ja kasvun hakemisessa kokonaispalveluratkaisujen kautta. Jatkossakin meille tärkeitä vastuullisen toiminnan kulmakiviä ovat läpinäkyvä ja vastuullinen tapa toimia, henkilöstön hyvinvointi, tehokkaat ympäristöratkaisut, asiakkaidemme yritysvastuutavoitteiden tukeminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Vuoden 2015 yhteiskunnalliset tapahtumat vaikuttivat yritysvastuukeskusteluumme yrityksen sisällä. Meillä on yhtenä Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista iso vastuu paitsi nykyisistä työntekijöistämme, myös Suomen työllisyyden kehittämisestä. Työllisyys- ja maahanmuuttokeskustelussa on paljon alueita, joita me olemme kehittämässä entistä voimakkaammin Suomen menestyksen hyväksi.

Vantaalla huhtikuussa 2016

Jukka Jäämaa
Toimitusjohtaja
ISS Palvelut


Pomot kentällä

Pomot kentällä

Toimitusjohtaja Jukka Jäämaa hoiti Company Dayssa muun muassa postituspalveluita asiakaskohteessa. Kuva: Aki Rask.

ISS:n maailmanlaajuinen Company Day toi 80 ISS:n johtajaa asiakaskohteisiin. He työskentelivät asiakkaiden luona siivous-, kiinteistön ylläpito-, turvallisuus-, ruokailu- ja tukipalveluiden tehtävissä.

Company Dayn aikana johtajat perehtyivät arjen ammattilaisten työtehtäviin sekä asiakkuuksiin. Esimerkiksi toimitusjohtaja Jukka Jäämaa hoiti muun muassa ruokailupalveluita, siivousta ja postitusta pankkiasiakkaan toimipisteessä.

Johdon tehtävä on auttaa työntekijöitä tekemään työnsä mahdollisimman hyvin.

– Johto on olemassa auttaakseen työntekijöitä tekemään työnsä mahdollisimman hyvin. Siksi meidän pitää myös aidosti tuntea näiden arjen parhaiden ammattilaisten työ ja oppia heiltä, toimitusjohtaja Jukka Jäämaa sanoo.

– Arjen työn tunteminen auttaa meitä ymmärtämään paremmin myös asiakkaiden tarpeita. Olemme ylpeitä työmme laadusta ja haluamme tarjota asiakkaalle parhaan mahdollisen palvelukokemuksen, lisää Jäämaa.

Työmarkkina- ja työsuhdepäällikkö Suvi Barsk työskenteli päivän kauppakeskuksessa kiinteistövartijan tehtävissä. Päivää luotsasi kohde-esimies Olli Minkkinen.

– Asiakaspalvelutyön määrä yllätti. Vartijan varusteet ovat monelle asiakkaalle merkki siitä, että tältä henkilöltä voi pyytää apua moninaisissa pulmissa, Suvi toteaa.

– Keskustelimme alasta, palkoista ja työn vaatimuksista. Opin runsaasti vartijan arjesta. Odotan jo ensi vuoden vastaavaa päivää.

Laskutuspäällikkö Aija Räikkönen puolestaan pääsi kiinteistöhoitaja Markus Kuittisen matkaan.

– Teimme roskalenkkiä, avasimme suihkutilan tukkeutuneen putken, siivosimme ikkunasta töhryn ja puhdistimme piha-alueita, Aija kertaa.

Työn ohessa kävimme lävitse työasioita ja työturvallisuutta. Samalla kävi ilmi, miten asiakaspalveluhenkisyys näkyy kiinteistöhoitajan työssä.

– Company Day oli hyvä päivä. Se avasi silmät, mitä asiakkuuksissa tehtävä työ on.

Katso myös video: ISS Palveluiden Company Day kesäkuussa 2015

lähde: ISSue 18.6.2015

Kaikessa ISS:n toiminnassa noudatetaan seuraavia perusperiaatteita:

1. Lakien noudattaminen

Paikallisia lakeja ja määräyksiä noudatetaan aina.

2. ISS:n arvot ja johtamisen periaatteet

Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuntea ja noudattaa ISS:n yhteisesti määriteltyjä arvoja – rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu. Lisäksi ISS on määritellyt yhteiset johtamisen periaatteet. Esimiesten tehtävä on johtaa toimintaansa arvojen ja johtamisen periaatteiden mukaisesti.

3. ISS:n eettiset periaatteet (Code of Conduct)

Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuntea ja noudattaa myös ISS:n eettisiä periaatteita. Esimiehen tehtävänä on varmistaa, että ISS:n liiketoimintaa johdetaan eettisten periaatteiden mukaisesti ja että henkilöstö tuntee ja noudattaa niitä. Eettiset periaatteet on päivitetty vuonna 2010 yhdenmukaisiksi YK:n Global Compact -periaatteiden kanssa. Ne on lisäksi arvioitu ja päivitetty vuonna 2013. Jokainen työntekijä sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita hyväksyessään työehtonsa ISS:n kanssa. ISS:llä on käytössä Whistleblower-menetelmä, jossa työntekijät voivat ilmiantaa eettisiä periaatteita tai lakeja rikkovan menettelyn.

ISS:n tapa toimia – The ISS Way – määrittelee kaikille yhteiset toimintatavat.

4. Politiikat ja toimintaohjeet

ISS:n toimintapolitiikkojen ja -ohjeiden noudattaminen on ISS:n maajohdon vastuulla ja jokaisen työn perusta. ISS on määritellyt Suomessa toimintapolitiikkansa, joka kuvaa, miten yrityksen toimintaa ohjataan ja johdetaan niin, että yrityksen asettamat tavoitteet ja päämäärät toteutuvat. Toimintapolitiikan tueksi on määritelty ja dokumentoitu ISS:n toimintajärjestelmä.

ISS:n toimintajärjestelmä on kuvaus ISS:n tavasta toimia (The ISS Way). Toimintajärjestelmä määrittää yhdessä sovitut toimintatavat, jotka selkeyttävät ja yhtenäistävät organisaation toimintaa ja sitä myötä parantaa ISS:n kilpailukykyä ja tehokkuutta.

Toimintajärjestelmän avulla ISS:

 • varmistaa korkean asiakastyytyväisyyden ja asiakkaalle annetun arvolupauksen toteutumisen
 • varmistaa henkilöstön tyytyväisyyden, osaamisen ja työhyvinvoinnin systemaattisen kehittämisen
 • varmistaa päivittäisten toimintaprosessien sujuvuuden, yhdenmukaisuuden ja tasalaatuisuuden koskien kaikkia palveluita, yksiköitä ja paikkakuntia
 • varmistaa ISS:n liiketoiminnan vastuullisuuden ja turvallisuuden
 • luo pohjan systemaattiselle toiminnan kehittämiselle sekä jatkuvalle parantamiselle jakamalla parhaita käytäntöjä palveluiden ja yksiköiden välillä

ISS:n toimintajärjestelmää parannetaan jatkuvasti hyödyntämällä palautetta ja arviointeja. Toimintajärjestelmä perustuu seuraaviin standardeihin:

 • ISO 9001:2008, Laadunhallintajärjestelmät
 • ISO 14001:2004, Ympäristöjärjestelmät
 • OHSAS 18001:2007, Työterveys- ja -työturvallisuusjohtamisjärjestelmät

Toimintajärjestelmä kuvaa toiminnan prosessit, mittaamisen, organisaation toimintaperiaatteet ja sen, miten toimintaa kehitetään. Toimintajärjestelmässä määriteltyjen prosessien, dokumenttien, tietojärjestelmien, lomakkeiden, mallien ja ohjeiden avulla uudet ja nykyiset työntekijät tietävät, kuinka heidän kuuluu toimia ISS:n tavalla.

ISS Suomi oli osa ISS:n konsernin Northen Europe liiketoiminta-aluetta vuonna 2015. Konsernin johdon ja sen hallituksen päätösten toimeenpanoa Suomessa seuraa liiketoiminta-alueen johto tiiviissä yhteistyössä ISS Suomen johdon kanssa. ISS Suomi noudattaa ISS konsernin määrittelemää hallintotapaohjeistusta ja täydentää sitä tarvittaessa maakohtaisella ohjeistuksella. Konsernin sisäinen tarkastus valvoo säännöllisesti, että ISS Suomi noudattaa ISS konsernin määrittelemiä ohjeita.

ISS Suomi noudattaa ISS konsernin määrittelemää hallintotapaohjeistusta ja täydentää sitä maakohtaisella ohjeistuksella.

ISS Palvelut Oy:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Troels Bjerg sekä jäsenet Bjørn Raasteen ja Tamilla Vahman. Hallituksen jäsenistä kaksi on miehiä ja yksi nainen. Yksi hallituksen jäsenistä on alle 50-vuotias, kaksi muuta yli 50-vuotiaita.

Vuoden alussa ISS:n johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Kari Virta, talousjohtaja Seppo Haapalainen, ratkaisumyynti-johtaja Marja Oikarinen, henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen, kehitysjohtaja ja palvelumyynti-johtaja Juha Savolainen, johtaja Reima Harju sekä liiketoimintajohtajat Taina Huttunen, Matti Ranne, Mikko Kesti, Peter Westermarck, Jukka-Pekka Tilus, Mika Martola ja Leena Hellfors.

Vuoden aikana tapahtui henkilömuutoksia johtoryhmässä: toukokuussa uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Jukka Jäämaa. Lokakuun alusta Service excellence and Strategy -yksikön vetäjäksi nimettiin strategiajohtaja Tuomo Saramaa. Vuoden 2015 lopussa johtoryhmän jäseninä olivat toimitusjohtaja Jukka Jäämaa, talousjohtaja Seppo Haapalainen, henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen, myyntijohtaja Marja Oikarinen, strategiajohtaja Tuomo Saramaa, liiketoimintajohtajat Taina Huttunen, Matti Ranne, Juha Savolainen, Peter Westermarck, Jukka-Pekka Tilus, Mika Martola ja Leena Hellfors. Johtoryhmän jäsenistä neljä on naisia ja kahdeksan miehiä. Neljä jäsentä on 30–50 -vuotiaita ja kahdeksan yli 50-vuotiaita.

Vuonna 2015 johtoryhmä kokoontui 12 kertaa.

Organisaatio 2015

Yritysvastuun näkökulmat otetaan huomioon sekä päivittäisissä johtamiskäytänteissä että liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa. ISS:n strategiset vastuullisuustavoitteet asetetaan nelivuotiselle strategiakaudelle osana liiketoimintastrategiaa, joka käsitellään johtoryhmässä ja hyväksytään hallituksessa. Siitä johdetaan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan vuositavoitteet ja toimenpiteet liiketoimintayksiköittäin. Niiden toteutumista seurataan yksiköiden johtoryhmissä osana ISS:n johtamisjärjestelmää ja talotasolla vuosittain erillisissä johdon katselmuksissa.

Vastuullisuustavoitteita toteutetaan myös yksikkötasolla. Jokainen esimies vastaa muun muassa henkilöstöön liittyvien tavoitteiden, kuten tapaturmataajuuden vähentäminen, toteutumisesta sekä taloudellisesta kannattavuudesta omassa yksikössään.

ISS:n tapa toimia – The ISS Way – määrittelee kaikille yhteiset toimintatavat.

Yritysvastuun toteutumisesta vastaa yrityksen johtoryhmä. Johdon edustajana, päätöksentekijänä ja vastuullisuustoimenpiteiden toteuttajana toimii HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) -ohjausryhmä, jossa puhetta johtaa henkilöstöjohtaja. HSEQ-ohjausryhmä huolehtii, että vastuullisuusasiat huomioidaan liiketoimintastrategian suunnittelussa ja vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa.

Osana ISS:n johtamisjärjestelmää ISS suorittaa auditointeja omaan toimintaansa liittyen sekä erikseen sovitusti yhdessä asiakkaan tai hänen nimeämänsä edustajan kanssa. Auditoinneilla varmistetaan ISS Palveluiden yhtenäinen tapa toimia eri palveluissa. Auditoinneilla myös todennetaan ISS:n johtamisjärjestelmän toimivuus ja soveltaminen käytännössä sekä tutkitaan täyttääkö toimintajärjestelmä standardien (ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001), lakien ja viranomaismääräysten vaatimukset. Auditointien tuloksia ja niissä tehtyjen havaintojen pohjalta käynnistettyjen ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti HSEQ-ohjausryhmän johdon katselmuksissa.


1.7.1 Vastuullisuuspolitiikka

ISS on sitoutunut kestävän taloudellisen kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen seuraavasti:

ISS tarjoaa henkilöstölleen asianmukaiset työolot ja turvallisen työympäristön.

Työelämän periaatteet ja ihmisoikeudet

 • Olemme hyvä työnantaja.
 • Toimimme henkilöstömme, paikallisen yhteisön ja koko yhteiskunnan kanssa parantaaksemme henkilöstömme elinoloja tavoilla, jotka tukevat kestävää kehitystä ja liiketoimintaamme.
 • Varmistamme oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun emmekä suvaitse syrjintää, kiusaamista tai häirintää.
 • Kunnioitamme työntekijöiden työehtosopimusoikeutta ja oikeutta liittyä ammattiyhdistysliikkeisiin.
 • Noudatamme vähimmäispalkkavaatimuksia ja yleisiä työaikamääräyksiä.
 • Emme suvaitse emmekä käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa missään muodoissa.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

 • Tarjoamme henkilöstöllemme asianmukaiset työolot ja turvallisen työympäristön.
 • Harjoitamme ympäristön kannalta vastuullista liiketoimintaa.

Liiketoiminnan etiikka

 • Noudatamme liiketoiminnassamme lakia.
 • Kilpailemme rehellisesti ja pelkästään palvelujemme laadulla.
 • Vastustamme korruptiota ja lahjontaa.
 • Toimimme hyvän yritysjohtamisen periaatteiden mukaisesti.

ISS varmistaa, että sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja eettiset sitoumukset näkyvät asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Asiakkaan suojana

Vartijat kertovat, mitä vastuullisuus työssä merkitsee heille.

Mia Backman, 5 vuotta vartijana:

Minulla on vastuu siitä, miten käytän ammattini suomia oikeuksia. Teen työtä vähemmän haitan periaatteen mukaisesti, jonka mukaan pakkokeinon käytöllä ei saa puuttua kenenkään oikeuksiin enempää kuin on välttämätöntä. Suojaan asiakkaan henkilökuntaa ja omaisuutta.

Mia Backman

Mia Backman

Antti Pesonen, 1,5 vuotta vartijana:

Hoidan työasiat kunnolla ja teen työni niin hyvin kuin osaan. Vastuullisuus korostuu voimankäyttötilanteessa. Vaikka kohdehenkilö olisikin joutunut voimankäyttötilanteen kohteeksi, se ei vähennä hänen arvoaan. Jokainen tilanne pyritään selvittämään puhumalla vähäisemmän haitan periaatteen mukaisesti.

Antti Pesonen

Antti Pesonen

Toni Decar, 2,5 vuotta vartijana:

Työt tehdään lain, asetusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Vartijan työssä edustan asiakasta ja pidän ihmisistä huolta asiakaskohteessa. Hoitamalla tehtäväni hyvin edesautan julkista mielikuvaa meistä vartijoista.

Toni Decar

Toni Decar

ISS Palveluiden toiminnan ja vastuullisuuden kannalta korostuvat erityisesti seuraavat asiat:

 • Läpinäkyvä ja vastuullinen tapa toimia
 • Henkilöstön hyvinvointi
 • Ympäristötehokkuus arjessa
 • Asiakkaiden yritysvastuutavoitteiden tukeminen
 • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ISS parantaa asiakkaidensa mahdollisuuksia toimia vastuullisesti.

Läpinäkyvä ja vastuullinen tapa toimia

ISS panostaa voimakkaasti oman toimintansa vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan lakeja ja asetuksia sekä omalle toiminnalleen asettamia vastuullisuuskriteerejä. ISS vastustaa harmaata taloutta ja korruptiota.

Lue lisää ISS:n toimintaperiaatteista seuraavista luvuista:
1.5 Johtaminen
5.3 Harmaan talouden torjunta
5.5 Vastuullisuus hankinnoissa

Henkilöstön hyvinvointi

ISS on palveluntuottaja, jonka kilpailukyky syntyy osaavien työntekijöiden ammattitaidosta. Siksi henkilöstön terveys, turvallisuus ja työkyky ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja niiden turvaaminen on keskeinen osa ISS:n johtamisperiaatteita.

ISS:n henkilöstöstrategia perustuu hyvään henkilöstöjohtamiseen, henkilöstön osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin kehittämiseen sekä siihen, että oikeat ihmiset toimivat oikeilla paikoilla. Hyvä esimiestyö on keskeistä myös henkilöstön sitoutuneisuuden ja motivaation lisääjänä. Henkilöstölle pyritään tarjoamaan alan paras tuki ja parhaat toimintaedellytykset onnistua työssään: ISS:n tavoitteena on olla alan halutuin työpaikka.

ISS panostaa työntekijöidensä koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Omien työntekijöidensä kouluttamisella ja esimerkiksi ympäristötietoisuuden lisäämisellä ISS voi vaikuttaa yli 10 000 työntekijänsä ja heidän perheidensä ja läheistensä elämään.

ISS:n tavoitteena on olla alan halutuin työpaikka.

Vastuu ympäristöstä

Ympäristöstä huolehtiminen sekä ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen ovat ISS:n liiketoiminnan peruslähtökohtia. ISS:llä on käytössä Bureau Veritas Certificationin myöntämä valtakunnallinen, kaikki tuotetut kiinteistö- ja toimitilapalvelut kattava sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä toimii työkaluna toiminnan jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.

Ympäristöstä huolehtiminen sekä ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen ovat ISS:n liiketoiminnan peruslähtökohtia.

Lue lisää ISS:n ympäristövastuusta

Asiakkaiden vastuutavoitteiden tukeminen

ISS:n palveluilla on suora yhteys asiakkaidensa yritysvastuutavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. ISS suunnittelee ja toteuttaa asiakkailleen kiinteistön ylläpito-, siivous-, ruokailu-, turvallisuus- ja tukipalvelut niin, että ne parantavat asiakkaiden mahdollisuuksia toimia vastuullisesti.

Ekotehokkailla palveluratkaisuilla ISS auttaa kiinteistöjen energiankulutuksen ja jätemäärien vähentämisessä sekä kierrätyksen tehostamisessa. Näin ISS osaltaan tukee kansallisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Yhteisen työpaikan pelisäännöt ohjaavat ISS:ää yhdessä asiakkaan kanssa parantamaan työturvallisuutta.

Lue lisää ISS:n palveluista

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

ISS:n yli 10 000 työntekijää mahdollistavat turvalliset, terveelliset ja siistit toimitilat ja kiinteistöt yrityksille ja julkisille organisaatioille. ISS:n työn kädenjälki näkyy suomalaisten arjessa maanlaajuisesti.

ISS on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista, joka tarjoaa työpaikkoja monipuolisesti eri ammatti- ja henkilöstöryhmille. ISS:llä on tärkeä rooli erityisesti maahanmuuttajien ja nuorten työllistämisessä. Lisäksi ISS on yksi suurimmista kesätyöpaikkoja tarjoavista yrityksistä koko maassa: ISS rekrytoi joka kesä noin 1 000 kesätyöntekijää eri puolilla maata.

ISS:n strategiana on tuottaa palvelut mahdollisuuksien mukaan omana tuotantona tai tarvittaessa yhteistyössä valikoitujen alihankkijoiden ja toimittajien kanssa. Näin kontrolli ja vaikutusmahdollisuudet kokonaistoimintaan ja tilaajaketjuun pysyvät mahdollisimman suurina.

ISS:n yli 10 000 työntekijää mahdollistavat turvalliset, terveelliset ja siistit toimitilat ja kiinteistöt yrityksille ja julkisille organisaatioille.
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

1.8.1 Olennaisuusanalyysi ja yritysvastuun painopistealueet

ISS kartoitti ja päivitti keväällä 2015 toimintansa vaikutuksia ja keskeisiä vastuullisuusteemoja sisäisen työskentelyn sekä sidosryhmätutkimuksen avulla. Edellinen vastaava kartoitus oli tehty vuonna 2012. Prosessi oli osa ISS:n toiminnan kehittämistä sekä siirtymistä GRI G4-pohjaiseen yritysvastuuraportointiin.

ISS kartoitti keväällä 2015 toimintansa vaikutuksia ja keskeisiä vastuullisuusteemoja sisäisen työskentelyn sekä sidosryhmätutkimuksen avulla.

Sidosryhmätutkimuksessa pyydettiin niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien näkemyksiä ISS:n toiminnasta, vastuullisuudesta sekä tärkeimmistä kehityskohteista. Tulokset koottiin olennaisuusmatriisin, jossa kiteytyy sidosryhmien näkemykset ja odotukset ISS:n vastuullisuuteen liittyen.

Sidosryhmätutkimuksen keskeisiä tuloksia käytiin läpi ISS:n sisäisessä työpajassa, johon osallistui edustajia ISS:n eri yksiköistä. Lisäksi tuloksia käsiteltiin ISS:n HSEQ-ohjausryhmässä (Healt, Safety, Environment, Quality -ohjausryhmä).

Tutkimuksen, työpajan ja HSEQ-ohjausryhmän työn lopputuloksena kiteytettiin ISS:n toiminnan olennaisimmat vaikutukset ja keskeiset vastuullisuusteemat.

Lue lisää ISS:n vastuullisuusteemoista luvusta 1.8.

Olennaisuusmatriisi

ISS:n yritysvastuuohjelma kokoaa ISS:n päivitetyt vastuullisuusteemat ja määrittää niille keskeiset menestystekijät. Se ohjaa toimintaa ja sen avulla voidaan keskittää toimintaa oikeisiin asioihin. Ohjelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Tavoite Menestystekijä Tilanne 2015 lopussa
ISS – vastuullinen kumppani
Päämäärä: Toimimme eettisesti, läpinäkyvästi ja tehokkaasti
Toimimme vastuullisesti kaikissa tilanteissa. Perehdytämme ja koulutamme henkilöstöämme vastuullisista toimintatavoista.

Uusien työntekijöiden perehdytykseen sisältyy ISS Code of Conduct.

Perehdytysohjelma on päivitetty globaalin ISS standardin mukaiseksi.

Nimetyt avainhenkilöt suorittivat konsernin Anti-Corruption kurssin.

Ihmiset ovat voimavaramme
Päämäärä: Haluamme olla alan halutuin työpaikka
Hyvällä esimiestyöllä hyvinvointia henkilöstölle. Työyhteisötutkimukset (HEHKU) johtavat kehittäviin toimenpiteisiin. Henkilöstömme sitoutumisesta kertova suositteluindeksi (eNPS) on noussut merkittävästi +35.
Työkykyämme ylläpidetään ja työuriamme pidennetään. Varhaisen tuen mallin ja tuetun työhön paluun avulla pidämme huolta henkilöstöstä. ISS Palveluiden sairauspoissaoloprosentti on laskenut 4,8 prosenttiin. Keskimääräinen eläköitymisikä on noussut 62,7 vuoteen.
Henkilöstöä kannustetaan ja palkitaan. Omena-ohjelmalla palkitaan erinomaisesta asiakaspalvelusta. Palvelukulttuurin muutosta tukee SWAHT-koulutus esimiehille ja työntekijöille.

OMENA: 2015 palkitsimme 73 kuukausivoittajaa liiketoimintayksiköissämme. Palkitsemista ehdotettiin liki 300 palvelun ammattilaiselle ja vuoden 2015 voittajaksi valittiin Mari Kamu.

SWAHT-valmennuksiin on osallistunut 3 000 esimiestä ja työntekijää.

Työturvallisuus ohjaa päivittäistä tekemistämme. Panostus ennaltaehkäisevään työturvallisuustyöhön ehkäisee tapaturmia.

Turvallisuushavaintojen määrä kolminkertaistui ja turvavarttien määrä viisinkertaistui.

Tapaturmien kokonaismäärä väheni 14 prosenttia, poissaoloon johtavien tapaturmien määrä väheni 19 prosenttia ja vakavien tapaturmien määrä väheni 21 prosenttia.

Varmistamme osaavan henkilöstön riittävyyden liiketoiminnassamme. Resursointi on suunnitelmallista, koulutusohjelmat ja urapolut kattavia. Yli 400 ISSläistä on vaihtanut työtehtäviä ISS:n sisällä ja yli 200 osallistuu mm. ammatilliseen oppisopimuskoulutukseen.
vastuunottoa ympäristöstä
Päämäärä: Luomme ekotehokasta huomista
Materiaali- ja energiatehokkuuden kehittäminen. Ekotehokkaat kiinteistöpalvelut.

Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus ostoista on kasvanut tasaisesti ja niiden osuus kaikista siivouksen ostoista oli 44 prosenttia vuonna 2015.

Matalalämpöpesun käyttöönottoa jatkettiin vuonna 2015 useissa asiakaskohteissamme. Matalalämpöpesu mahdollistaa mikrokuitutuotteiden pesuprosessista säästöjä niin energian kuin veden kulutuksessa. Lue lisää palveluidemme ympäristövastuusta luvusta 3.2

GPS-paikannuksen piirissä olevien tuotantoautojen osuus kasvoi edelleen ja asetettu tavoite 100 prosenttia osuudesta saavutettiin. Lue lisää luvusta 3.3.1

Vahva asiantuntijuus energianhallinnassa ja kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämisessä.

ISS ja LeaseGreen aloittivat yhteistyön, joka mahdollistaa asiakkaiden kiinteistöjen talotekniikan nykyaikaistamisen nopeasti ja ilman asiakkaan suoraa rahoitusta. Lue lisää luvusta 4.2.1

Aurinkosähköjärjestelmät liitettiin osaksi ISS:n palveluvalikoimaa vuonna 2015. ISS on mukana asiakkaiden aurinkosähköpotentiaalin kartoittamisessa, takaisinmaksuaikojen laskennassa sekä käyttöönoton ammattitaitoisessa asentamisessa. Lue lisää luvusta 4.2.1

Kiertotalouden edistäminen. Toimitiloistamme syntyvien jätteiden hyötykäyttöaste oli 81 prosenttia vuonna 2015. Lue lisää luvusta 3.3.3
Sidosryhmien ympäristövastuu. Vuonna 2015 ISS panosti uudesta energiatehokkuuslaista viestimiseen ja järjesti siihen liittyviä asiantuntijawebinaareja asiakkaille.
yhteiskunnallinen toimija
Päämäärä: Rakennamme vastuullista Suomea
Harmaan talouden vastustaminen.

Toimittajiemme tulee kuulua Tilaaja.fi-palveluun.

Noudatamme rakentamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta.

Kaikki ISS:n sopimustoimittajat kuuluvat Tilaajavastuu.fi-palveluun vuoden 2014 jälkeen.
Kannamme yhteiskuntavastuuta tarjoamalla yhdenvertaiset työllistymismahdollisuudet kaikille.

Olemme mukana työllistymistä tukevissa valtakunnallisissa hankkeissa, esim. Nopsa 2.

Kaikki työpaikat avoimesti sekä sisäisesti että ulkoisesti auki.

Työllistämme noin 80 kansallisuutta.
Varmistamme hankintaketjun vastuullisuuden. Toimimme hankintakriteerien mukaisesti ja valvomme toimittajien laatua.

Kaikissa 2014 ja sen jälkeen tehdyissä sopimuksissa on liitteenä toimittajan täyttämä HSEQ-kysely.

Keräämme keskitetysti ISS intranettiin tietoa toimittajien laadusta. Tieto on kaikkien ISS:läisten nähtävissä.